budowa-rurociagow

Budowa rurociągów TWS/GFK. Co warto o niej wiedzieć?

Rurociągi TWS/GFK to rurociągi z tworzyw sztucznych, wzmacnianych włóknem szklanym. Przeznaczone są do zastosowania m.in. w elektrowniach, przemyśle chemicznym oraz papierniczym. Dzięki zmianie kombinacji żywic wykorzystanych do produkcji, mogą różnić się od siebie pod względem odporności na chemikalia, właściwości mechanicznych albo odporności na ciśnienie lub temperaturę.

Produkcja rurociągów GFK

Produkcja rurociągów GFK polega na nawijaniu włókien składających się z żywicy epoksydowej.

W trakcie nawijania, niedoprzędy z włókna szklanego przepuszczane są przez kąpiel impregnacyjną. Potem zostają napięte i promieniowo nawinięte na obracający się trzpień. Zakończeniem tego procesu jest zabieg utwardzania termicznego – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Plast-Chem.

Do produkcji wykorzystuje się różne kombinacje żywic, które cechują inne parametry pod względem odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i ciśnieniowej. Pozwala to dostosować parametry rurociągu do konkretnych warunków pracy. Dzięki wzmocnieniu rur włóknem szklanym, możliwe jest ich zastosowanie jako rur wysokociśnieniowych.

Charakterystyka rurociągów TWS

Rurociągi TWS ze względu na dobre właściwości mechaniczne, a także odporność chemiczną mogą być stosowane w środowisku wysokokorozyjnym, a także w wysokiej temperaturze i ciśnieniu roboczym. Rury TWS głównie stosowane są w przemyśle chemicznym, energetycznym, papierniczym, a także w oczyszczalniach ścieków i instalacjach przeznaczonych do odsiarczania spalin.

Wykładziny termoplastyczne w rurociągu TWS dobiera się w zależności od ich przyszłego zastosowania. Może to być np. polipropylen, polietylen, polichlorek winylu albo polifluorek winylidenu.

Zalety rurociągów TWS/GFK

Rurociągi TWS/GFK mają szereg zalet. Wśród najważniejszych należy wymienić:

  • niską masę, która wpływa na zmniejszenie kosztów instalacji,
  • doskonałą odporność chemiczną, wynikającą z odporności żywicy na większość gazów i cieczy chemicznych,
  • wytrzymałość mechaniczną,
  • odporność na wysokie temperatury,
  • długi okres użytkowania wynoszący od 20 do nawet 50 lat.
śr. ocena 5 / głosów 5