Badania wizualne VT nieciaglosci powierzchniowe

Badania wizualne VT a wykrywanie nieciągłości powierzchniowych

Badania wizualne VT należą do grupy badań nieniszczących (NDT), a więc takich, które w sposób nieinwazyjny wykrywają ewentualne nieciągłości materiałowe. Są to więc metody bardzo istotne w kontekście działania przedsiębiorstw przemysłowych. Na czym dokładnie polegają i w jaki sposób wykrywają one nieciągłości powierzchniowe? Dlaczego warto zlecać ich wykonanie?

Czym są badania wizualne VT?

Badania wizualne VT (visual technique) to metoda polegająca na wizualnej ocenie elementu, przy użyciu urządzeń powiększających. Wykorzystywana jest ona najczęściej jako badanie wstępne oraz w połączeniu z inną metodą nieniszczącą.

Nieniszczące metody wizualne umożliwiają sprawdzenie kształtu i wymiarów spoiny. W ten sposób można z dużym prawdopodobieństwem określić, czy połączenia spełniają narzucone wymagania.

Badanie VT ma zastosowanie między innymi w odniesieniu do badania wymienników ciepła, rurociągów, zbiorników turbin, wirników, pomp, ale także części statków i samolotów.

Jak wyglądają badania VT?

Badania wizualne przeprowadza się na złączach spawanych. Analizowany obszar musi być odpowiednio przygotowany do badania. W tym celu należy więc pozbyć się z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń, w postaci smarów, substancji oleistych czy produktów korozji.

– Ponadto do przeprowadzenia badań niezbędne jest właściwe oświetlenie na poziomie minimum 350 lx, a docelowo 500 lx

– wyjaśnia ekspert z firmy Elana Pet.

Sprawnie przeprowadzone badanie wizualne VT pozwala na skuteczne wykrycie niezgodności powierzchniowych.

Jakie urządzenia są wykorzystywane w badaniach VT?

Podczas tych badań wykorzystuje się głównie narząd wzroku – jest to dla eksperta baza. Ten nieuzbrojony narząd wspomagany jest jednak prostą optyką, taką jak:

  • lupa,
  • endoskop,
  • peryskop,
  • wideoskop,
  • zestaw lusterek.

Powyższe urządzenia optyczne dostarczają obraz z powiększeniem maksymalnie 20x.

Czy ta metoda sprawdza się do wykrywania nieciągłości powierzchniowych?

Obserwacja powierzchni okiem nieuzbrojonym, przy użyciu przyrządów optycznych oraz urządzeń do zdalnej obserwacji bardzo efektywnie wykrywa nieciągłości materiałowe – zarówno na powierzchniach dostępnych, jak i niedostępnych.

Do tych nieciągłości mogą się zaliczać między innymi pęcherze, nawisy, wżery korozyjne oraz pęknięcia (kuźnicze, hartownicze, spawalnicze). Przy czym w przypadku złączy spawanych do nieciągłości wchodzą także wklęśnięcia, braki przetopu, podtopienia itd.

W badaniach wizualnych VT wykrywane są ponadto wszelkiego rodzaju wady kształtu badanego obiektu, do których zaliczają się:

  • porowatości,
  • pustki,
  • odkształcenia kątowe,
  • ubytki korozyjne.

Co istotne, badaniom wizualnym mogą podlegać wszystkie materiały.

śr. ocena 5 / głosów 3