korygowanie-kosztow

Zmiany w zakresie zasad korygowania kosztów od 1 stycznia 2016 roku

Zmiany są nieodwracalnym elementem naszego życia. Doświadczamy ich w każdym jego obszarze. Nie inaczej jest w prawie. Co jakiś czas słyszymy o jakichś modyfikacjach, które mają ułatwić nam życie w wielu dziedzinach. Tym razem sprawdźmy, jakie zmiany zaszły w tym roku w zakresie zasad korygowania kosztów.

Dotychczasowe normy

1 stycznia 2016 roku jest datą wprowadzenia nowych przepisów dotyczących momentu dokonania korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów podczas wystawienia lub otrzymania faktury korygującej przez podatników. Przypomnijmy, że faktura korygująca ma za zadanie doprowadzić pierwotną fakturę, na której wykazano błąd, do stanu rzeczywistego.

Korygowanie kosztów podatkowych zachodzi w przypadku nieuregulowania płatności w terminie. Dotychczas, niezależnie od tego, z jakiego powodu wystawiono fakturę korygującą, należało ująć ją w księgach z datą wystawienia pierwotnej faktury. Było to spowodowane tym, że dla sądów administracyjnych i organów podatkowych faktura korygująca nie stanowiła odrębnego dokumentu, a jedynie modyfikowała pierwotną wartość przychodu.

Nowe zasady korekty przychodów i rozchodów

Od nowego roku fakty, które mają wpływ na korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów następujące w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie będą rozpatrywane „wstecz”, tylko rozliczane w bieżącym okresie rozliczeniowym. Podatnicy będą dokonywać w miesiącu wystawienia faktury korygującej poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów, które zostały osiągnięte w tym miesiącu. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym – wtedy bowiem obowiązywać będą zasady korygowania ze skutkiem „wstecz”.

Wszystkie aspekty związane z prawem podatkowym warto omówić z profesjonalnymi doradcami. Wieloletnim doświadczeniem i dużą wiedzą charakteryzuje się zespół pracujący w Spółce Doradztwa Podatkowego KWS Tax, która służy pomocą w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, ceł, akcyzy, cen transferowych, podatków międzynarodowych oraz podatków lokalnych.

śr. ocena 5 / głosów 4