polityka-rachunkowosci

Zasady polityki rachunkowości

Każda placówka zobowiązana do przestrzegania ustawy o rachunkowości powinna zapoznać się z zasadami polityki finansowej. To właśnie zasady polityki rachunkowości bowiem narzucają reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych, będących jednymi z kluczowych dokumentów dla firmy. Mogą je prowadzić specjalnie przygotowane do tego biura rachunkowe.

Co powinno się znaleźć w dokumencie zawierającym zasady rachunkowości?

Dokument zawierający zasady rachunkowości muszą się znaleźć po pierwsze informacje odnoszące się do roku obrotowego, okresów sprawozdawczych, a także stosowanych metod wyceny aktywów oraz pasywów – wylicza nasz ekspert z Biura Rachunkowo-Księgowego Plus.

Ponadto ważny jest sposób ustalania wyniku finansowego, a także prowadzenia ksiąg rachunkowych, np. systemu przetwarzania danych. Nie można też zapomnieć o wskazaniu, jak prowadzi się ochronę danych oraz ich zbiorów.

Kto ponosi odpowiedzialność za politykę rachunkowości?

Odpowiedzialność za politykę rachunkowości ponosi kierownik danej jednostki. Musi on zadbać, aby w zasadach polityki rachunkowości znalazły się wszystkie wymagane dane, a ponadto należy je stale aktualizować. Informacje się zmieniają i nie można ich nie uaktualniać.

W jaki sposób można zmienić przyjęte zasady?

Zasady przyjęte przez konkretną jednostkę muszą być stosowane w sposób ciągły – dodaje nasz ekspert z Biura Rachunkowo-Księgowego Plus.

Jest jednak możliwa ich zmiana, jeśli jest to konieczne w celu przedstawienia jasnej sytuacji placówki. Zmiany wchodzą w życie z pierwszym dniem roku obrotowego. W celu zapoznania się z pozostałymi zasadami prowadzenia rachunkowości najlepiej jest udać się do jednego z biur działających w ten branży. Specjaliści pomogą rozwiać wątpliwości i zaproponują szereg usług w zależności od prowadzonej działalności.

śr. ocena 5 / głosów 5