egzekucja komornicza

Wynagrodzenie za pracę a egzekucja komornicza

Zajęcie należności z wynagrodzenia stanowi najczęściej stosowany rodzaj egzekucji. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że egzekucja z wynagrodzenia zapewnia najszybszą i najskuteczniejszą metodę egzekwowania należności w postępowaniu komorniczym.

Zablokowanie wynagrodzenia za pracę jest zwykle pierwszą czynnością, jaką podejmuje organ wykonawczy w toku postępowania egzekucyjnego – wyjaśnia specjalista z Kancelarii Komorniczej Marian Piasecki.

W rozumieniu przepisów o egzekucji, wynagrodzenie za pracę to świadczenie płatne okresowo w zamian za pracę.

Rodzaj umowy z pracodawcą a egzekucja

Egzekucji komorniczej podlegają kwoty z wynagrodzenia niezależnie od rodzaju umowy wiążącej dłużnika z pracodawcą. Oznacza to, że komornik może zablokować zarówno wynagrodzenie wypłacane z tytułu umowy o pracę, ale też umowy zlecenia, mianowania i powołania. Równie efektywną alternatywą do zajęcia wynagrodzenia dłużnika jest wejście na rachunek bankowy, a także egzekucja ze świadczeń ZUS.

Procedura zajęcia wynagrodzenia za pracę

Przed podjęciem któregokolwiek z wymienionych wyżej działań komornik jest zobowiązany do doręczenia wezwania dłużnikowi. Wezwanie zawiera informację o tym, że dłużnik nie może odbierać świadczenia czy wynagrodzenia z tytułu premii, nagrody, czy udziałów w funduszach zakładowych, do momentu pokrycia długu.

Równocześnie komornik informuje o egzekucji zakład pracy (czy inny podmiot na rzecz którego dłużnik wykonuje zlecenia), bank czy ZUS. Dokument ten wiąże dany podmiot do nie wypłacania dłużnikowi należnej kwoty, a przekazania jej organowi wykonawczemu, czyli komornikowi – mówi ekspert z Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

Kwota z wynagrodzenia objęta egzekucją

Standardowo przy umowie o pracę na pełen etat, komornik zajmuje do 50% wypłaty. Natomiast w sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia nie przekracza płacy minimalnej, wypłata jest wolna od potrąceń. Wynika to z faktu, że kwota egzekucji nie może zmniejszyć dochodu poniżej 1286,16 zł netto. Sytuację wyjątkową stanowią potrącenia na rzecz świadczeń alimentacyjnych, gdzie zajęciu podlega 60% kwoty dochodu, bez względu na wysokość wynagrodzenia.

W przypadku zatrudnienia dłużnika w oparciu o umowę cywilnoprawną, komornik może zająć 100% wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy ta forma zarobkowania stanowi wyłączne źródło utrzymania.

śr. ocena 4.7 / głosów 6