Co warto wiedzieć o notarialnym poświadczeniu dziedziczenia?

Od 1 marca 2009 r. spadkobiercy mogą w celu stwierdzenia praw do spadku udać się zarówno do sądu, jak i do notariusza, dzięki czemu akt poświadczenia dziedziczenia można zdobyć podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej. Dokument ten ma identyczną moc prawną, jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Co jeszcze warto wiedzieć o notarialnym poświadczeniu dziedziczenia? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Warunki spadkobierców

Zwrócenie się o akt poświadczenia dziedziczenia do notariusza zapewnia sprawne i łatwiejsze, a także mniej sformalizowane postępowanie. Może go sporządzić każdy notariusz, ponieważ nie ma znaczenia ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, tak jak w przypadku postępowania sądowego. Ponadto spadkobiercy nie są zobowiązani do składania żadnych wniosków i pism procesowych, ale muszą spełniać kilka warunków. Po pierwsze do kancelarii notarialnej powinny przyjść wszystkie osoby, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi oraz testamentowi. Po drugie w kwestii podziału spadku nie może być żadnych sporów między nimi. W sytuacji, w której spadkobiercy zaczną się ze sobą sprzeczać, spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej.

Jak przebiega notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Notariusz przed pierwszym spotkaniem powinien poinformować o potrzebnych do poświadczenia dziedziczenia dokumentach, wśród których znajdują się m.in. akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia i małżeństwa potencjalnych spadkobierców oraz testament. W kancelarii notarialnej spotykają się wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy i w ich obecności sporządzany jest przez notariusza protokół dziedziczenia. Musi tutaj zostać wspomniany wcześniej warunek mówiący o braku sporu między spadkobiercami.

Uczestnicy postępowania składają odpowiednie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jedno z nich dotyczy przyjęcia lub odrzucenia spadku, ale tylko w przypadku, gdy nie minie sześć miesięcy od ogłoszenia spadku.

W przeciwnym razie spadkobierca przyjmuje cały spadek wprost, wraz z ewentualnymi długami – podkreśla Joanna Heliosz, właścicielka Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu.

Co zrobić po otrzymaniu aktu?

Notariusz na podstawie protokołu dziedziczenia sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który określa krąg spadkobierców oraz ich udziały w dziedziczonym majątku. Akt ten nabiera mocy prawnej po rejestracji w elektronicznym rejestrze poświadczeń dziedziczenia. Ma to na celu uniemożliwienie ponownego poświadczenia dziedziczenia po tym samym spadkodawcy w innej kancelarii notarialnej. Warto pamiętać, że wypis aktu poświadczenia dziedziczenia będzie służył spadkobiercom, aby wykazać swoje prawa do spadku. Ponadto muszą oni udać się do urzędu skarbowego w celu rozliczenia się z podatku spadkowego albo skorzystać ze zwolnienia, które im przysługuje.

śr. ocena 5 / głosów 4