uslugi-ksiegowe

Usługi księgowe dla firm – przegląd ofertowy

Prowadzenie własnej firmy jest skomplikowane. Jedną z przyczyn jest duża ilość przepisów dotyczących podatków i innych rozliczeń, czasem wykluczających się nawzajem. Zdarza się też, że różne urzędy skarbowe odmiennie interpretują ten sam przepis. Jeśli dodamy do tego częste zmiany przepisów, staje się oczywiste, że lepiej wynająć biuro księgowe, by zająć się spokojnie istotą działalności firmy. Jakich usług księgowych dla firm możemy oczekiwać?

Przede wszystkim warto nawiązać współpracę z księgową, która dostrzeże w nas człowieka i będzie się komunikować w sposób przystępny.  A na naszą działalność spojrzy całościowo, nie tylko z punktu widzenia jakiegoś fragmentu swojej pracy, np. rozliczeń podatkowych,  w sprawie których się zwróciliśmy. Dobra księgowa zapyta o plany wiążące się z rozwojem firmy, podpowie najlepszą strategię związaną z rozliczaniem w oparciu o ten plan.

Poza pilnowaniem bieżących rozliczeń – mówi specjalista z Biura rachunkowego i podatkowego Eurofinansedobra księgowa będzie też z własnej inicjatywy podpowiadać różne rozwiązania, informować o zmianach w przepisach i ich konsekwencjach dla przedsiębiorcy.

Usługi księgowe

Zazwyczaj w ofercie znajdziemy prowadzenie ksiąg rachunkowych. Księgowa pilnuje poprawności księgowań zgodnie z ustawą o rachunkowości, zajmuje się sporządzaniem bilansów, rachunku przepływów, rachunków zysków i strat. Przy kompleksowej obsłudze biura księgowego dobrze jest, gdy to samo biuro nie tylko prowadzi księgę przychodów i rozchodów, ale zajmuje się też pozostałymi rozliczeniami form podatkowych i ewidencjami podatkowymi np. ewidencjami wyposażania, rejestrami VAT.

Kadry, płace i ZUS

W miarę rozwoju prowadzenia własnej działalności przychodzi moment, gdy nie da się już robić wszystkiego samemu i trzeba zatrudnić pracowników. Biuro księgowe zajmuje się tworzeniem listy płac (obejmującej wynagrodzenia, składki ZUS i podatek dochodowy, ponoszone na rzecz  pracowników), aktami osobowymi pracowników, listami wynagrodzeń, sporządzaniem PIT-11/40; PIT-4R.

Przekształcanie firm i aporty

W ramach usług księgowych dla firm przeprowadza się też ich przekształcanie firm i aporty. W miarę rozwoju działalności często okazuje się, że obecna forma prawna wymaga zmian,  warto przekształcić firmę w inną formę działalności organizacyjno-prawnej. Szukając nowych źródeł finansowania, możliwości oddzielenia majątku firmowego od prywatnego i innych korzystnych rozwiązań, firma księgowa może zaproponować np. przekształcenie firmy w spółkę z o.o.  lub spółkę komandytową.

śr. ocena 5 / głosów 5