Tani prąd dla firm? Jak obniżyć koszty za energię elektryczną?

Cena energii elektrycznej na tle innych surowców energetycznych oraz dostaw produktów i usług dla firm, rośnie. W ciągu zaledwie 12 miesięcy, cena prądu dla firm wzrosła z 0,6113 zł/kWh netto w 2021 roku do 0,978 zł/kWh netto w pierwszych tygodniach 2022 roku. Skończył się definitywnie tani prąd dla firm. Jak wytłumaczyć podwyżki prądu dla firm i obecny poziom cenowy energii elektrycznej dla przedsiębiorstw w Polsce?

70% energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodzi z węgla. Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli, w 2019 r. Polska była drugim najbardziej emisyjnym państwem Unii Europejskiej po Estonii. Z powodu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU-ETS) i wzrostu cen uprawnień, który ma zachęcać kraje członkowskie do inwestycji w odnawialne źródła energii, Polska energetyka oparta na węglu jest coraz mniej opłacalna. Według brytyjskiego think-tanku Carbon Tracker, już w 2012 roku 50% polskich elektrowni nie była rentowna. Nic więc dziwnego, że sytuacja uległa pogorszeniu kiedy w okresie 2018-2022 cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla zwiększyła się o 900% (z 7,68 euro za tonę do 84,24 euro za tonę). Warto nadmienić, że nasze uczestnictwo w systemie handlu emisjami jest obligatoryjne, a ceny uprawnień wprost przekładają się na ceny prądu dla firm i gospodarstw domowych.

źródło: energy.instrat. pl/co2_prices

Kolejnym czynnikiem tłumaczącym wzrost cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw jest przestarzała polska infrastruktura energetyczna. Istotna część linii przesyłowych, stacji transformatorowych i elektrowni nie była modernizowana od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Według Urzędu Regulacji Energetyki, Polska potrzebuje 100 miliardów złotych jedynie na samą modernizację sieci dystrybucyjnej do końca 2030 roku.

Zmienność regulacji prawnych sektora energetycznego sprawia że prywatni inwestorzy niechętnie angażują się w proces dostosowania polskiej infrastruktury energetycznej do dzisiejszych, europejskich standardów. Według wspomnianego wcześniej raportu Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2019 roku, między 2010, a 2014 rokiem, prywatni przedsiębiorcy w Polsce zrezygnowali z budowy 10 nowych bloków energetycznych właśnie z powodu zmienności polskiego prawa energetycznego. Sytuacji nie poprawia fakt, że w 2021 roku, operatorzy sieci dystrybucyjnych łącznie zainwestowali jedynie 2,6 miliardów złotych w modernizację i rozwój sieci. Modernizacje są niezbędne, dlatego przynajmniej część z nich będzie finansowana przez odbiorców, czego skutkiem będą podwyżki rachunków za prąd. Opłata mocowa wprowadzona w 2021 w celu poprawienia bezpieczeństwa energetycznego jest tego najlepszym przykładem. W związku z ogromnymi potrzebami i brakiem ich finansowania, kolejne podwyżki rachunków za prąd są bardzo prawdopodobne. Co gorsza, opłaty dystrybucyjne na rachunku za energię elektryczną nie są jednymi opłatami, które będą rosnąć.

Pozycja „cena energii czynnej” oraz „opłata handlowa” tworzą część sprzedażową rachunku za prąd dla firm. Cena sprzedaży detalicznej prądu dla firm bezpośrednio odzwierciedla poziom hurtowych cen prądu na Towarowej Giełdzie Energii. Na początku 2021 roku, cena hurtowa prądu na rynku terminowym z dostawą w 2023 roku była na poziomie 262,38 zł/MWh. Cena detalicznej sprzedaży prądu dla firm wynosiła wtedy 300-350 zł/MWh, w zależności od sprzedawcy prądu. W dniu 6 maja 2022, cena prądu na rynku terminowym z dostawą w 2023 była na poziomie 1 000 zł/MWh, a ceny prądu dla firm na rynku detalicznym poziomie osiągnęły pułap 1240 zł/MWh.

źródło: tge. pl/energia-elektryczna-otf

Jak przedsiębiorstwo może przetrwać przy takich cenach? Czy sytuacja się odwróci? Według specjalistów rynku obrotu energią elektryczną, obecnej sytuacji nie da się porównać do żadnej innej z lat poprzednich, dlatego trudno przewidzieć, jaki będzie scenariusz, jeśli chodzi o ceny prądu. Niestety, większość ekspertów twierdzi, że trend wzrostowy raczej się utrzyma.

Co w tej sytuacji ma zrobić przedsiębiorca? Każda firma w Polsce ma prawo do zmiany swojego dostawcy prądu. Dostawcę prądu w Polsce można zmienić w celu optymalizacji cen sprzedaży energii elektrycznej. Warto wiedzieć, że różnica w cenach końcowych może wynieść nawet 100 zł między jednym, a drugim sprzedawcą. Zmiana dostawcy pozwala także na zabezpieczenie się przed kolejnymi podwyżkami cen – można wybrać ofertę ze stała, gwarantowaną ceną na cały okres trwania umowy.

Jak wybrać dostawcę prądu? Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej dla firm? Zmiana dostawcy prądu jest bezpłatna i nie naraża odbiorcy na przerwy w dostawie prądu. Nowa umowa sprzedaży prądu wchodzi w życie w momencie wygaśnięcia dotychczasowej umowy. Można upoważnić nowego dostawcę energii elektrycznej, aby wypowiedział naszą dotychczasową umowę zakupu prądu w naszym imieniu. Tak naprawdę do zmiany dostawcy prądu wystarczy jeden podpis. Obecnie na polskim rynku obrotu energią elektryczną ok. 150 podmiotów posiada koncesję na obrót, jednak na rynku polskim działa aktywnie około 30 dostawców, a około 15 z nich jest rzetelnych i warto z nimi współpracować.

Powyższa treść została przygotowana przez portal internetowy dobryprad.pl, broker energetyczny dla firm. Postaraj się o tani prąd dla firmy. Wypełnij formularz na https://dobryprad.pl/tanszy-prad-dla-firmy/, przygotujemy ofertę dla Ciebie za darmo!

śr. ocena 0 / głosów 0