notariusz

Taksa notarialna – ile kosztują usługi notariusza?

Zawód notariusza należy do zawodów zaufania publicznego. Pełniący go prawnik nie jest jednak urzędnikiem państwowym. Do notariusza zgłaszamy się, między innymi, podczas kupowania lub przepisywania nieruchomości. Przed złożeniem mu wizyty, warto zapoznać się z cennikiem świadczonych przez notariusza usług.

Zasady pracy notariusza

Ogólne zasady pracy notariuszy określone są przez ustawę Prawo o notariacie z 1991 roku, zgodnie z którą notariusz jest osobą zaufania publicznego, korzystającą z ochrony jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Świadczy on usługi w kancelarii notarialnej (może prowadzić tylko jedną). Notariusze sporządzają dokumenty w języku polskim, jednak mogą też przyrządzać je w obcym języku, o ile posiadają uprawnienia tłumacza przysięgłego lub korzystają z jego pomocy.

Negocjacje z notariuszem

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że stawki za wykonaną czynność notarialną można negocjować. Zgodnie z prawem „notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności”.

Stawki narzucane są notariuszom przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które ustala tzw. taksy notarialne, czyli maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy za daną czynność. Notariusz może jednak zaproponować za swoje usługi niższą kwotę, niż ta, która wynika z taksy – tłumaczy reprezentant kancelarii Waldemara Jeziorskiego i Barbary Jeziorskiej.

Warto zaznaczyć, że za pracę jaką notariusz wykonuje poza własną kancelarią, może on policzyć więcej. Ta kwestia jest również regulowana przez przepisy – opłata liczona jest od każdej godziny niezbędnej do dokonania czynności, od momentu opuszczenia przez notariusza kancelarii aż do czasu powrotu do niej. Gdy taka czynność odbywa się w ciągu dnia (między 8:00 a 20:00) nie powinna kosztować więcej, niż 50 zł za godzinę. W nocy i w święta stawka ta wynosi maksymalnie 100 zł.

Ile kosztują usługi notariusza?

Czynności dokonywane przez notariusza nie mogą przekraczać kwoty, która została określona w taksie notarialnej. Oto maksymalne kwoty, jakich można spodziewać się za wystawienie wybranych dokumentów:

  • umowa majątkowa małżeńska – 400 zł,
  • testament – 50 zł,
  • testament z zapisem zwykłym, poleceniem lub pozbawieniem uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł
  • odwołanie testamentu – 30 zł,
  • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
  • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa, gdy wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł,
  • pełnomocnictwo – 30 zł (do dokonania jednej czynności) lub 100 zł (przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej, niż jednej czynności),
  • sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł,
  • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł,
  • sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innych – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę (tekst obejmujący nie mniej, niż 25 wierszy).
śr. ocena 5 / głosów 6