sprawozdanie-finansowe

Sprawozdanie finansowe a analiza finansowa. Definicja i charakterystyka pojęć

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z dokładnym śledzeniem sytuacji finansowej firmy. Dzięki temu przedsiębiorca jest w stanie ocenić, czy firma posiada stabilną pozycję na rynku, czy rozwija się w przewidywanym sposób, czy podjęte w przeszłości działania przyniosły oczekiwany skutek, czy może jednak trzeba wprowadzić pewne zmiany do dotychczasowej strategii – a jeśli tak, to jakie będą najbardziej oczekiwanie. Podstawowymi narzędziami, służącymi ocenie tej sytuacji, są sprawozdanie finansowe oraz analiza finansowa.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to nic innego, jak zbiór suchych danych na temat sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, w tym wyników finansowych działalności oraz przepływu środków pieniężnych w firmie. Sprawozdania finansowe przygotowywane są na zakończenie roku rozrachunkowego, w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Każde sprawozdanie finansowe powinno spełniać pewne warunki formalne, ujęte w Ustawie o rachunkowości – należy do nich między innymi właściwe zatytułowanie sprawozdania, podanie danych firmy, którego dotyczy, okresu rozliczeniowego, waluty, stopnia zaokrąglenia kwot etc. Każde sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia bilansowego oraz skonsolidowane nie później niż 8 miesięcy od tej samej daty.

Czym jest analiza finansowa?

Analiza finansowa jest elementem analizy ekonomicznej, ta z kolei jest częścią kompleksowej analizy działalności przedsiębiorstwa. Opiera się ona między innymi na interpretowaniu danych ujętych w sprawozdaniach finansowych, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – informacje te służą tworzeniu strategii zarządzania firmą, są również wykorzystywane przez jego otoczenie, np. kredytodawców, inwestorów, kontrahentów i inne podmioty.

Więcej informacji o sprawozdaniach i analizach finansowych znajdziemy w fachowej literaturze, poświęconej tematyce rachunkowości. Internetowa Księgarnia Ekonomiczno-Prawna oferuje szeroki wybór tytułów traktujących o tych i o innych zagadnieniach ekonomicznych.

śr. ocena 4.8 / głosów 6