Jak się ubiegać o odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy

Wypadek jest wydarzeniem trudnym. Często unieruchamia nas na całe miesiące, wyklucza z wielu aktywności, powstrzymuje nasze działanie i sprawia, że wypracowywanie środków do życia jest utrudnione. Ofiarom wypadków w miejscu pracy przysługują określone prawem świadczenia. Dowiedz się, czego możesz oczekiwać i jak ubiegać się o odszkodowanie.

Czym jest wypadek w miejscu pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, o zewnętrznej przyczynie, którego skutkiem jest uraz lub śmierć. Ponadto zdarzenie musi być powiązane z pracą i nastąpić podczas lub w związku z wykonywaniem codziennych obowiązków pracownika lub poleceń przełożonych, ale też czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy bez polecenia. Wypadkiem przy pracy jest także zdarzenie, do którego dochodzi w czasie, gdy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą a właściwym miejscem wykonywania pracy. Przykładem wypadku przy pracy może być upadek z wysokości na budowie czy np. wypadek drogowy, którego ofiarą jest przedstawiciel handlowy lub dostawca.

Na co można liczyć po wypadku w miejscu pracy?

Jeżeli uległeś wypadkowi w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i wydarzenie to spełnia wymienione wyżej warunki, możesz liczyć na różnego rodzaju świadczenia. Zaliczają się do nich: odszkodowanie w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (jednorazowe), zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy i inne. Osobną gamę świadczeń może otrzymać rodzina poszkodowanego lub zmarłego w wyniku wypadku.

To, jakie świadczenia nam przysługują, zależy w dużej mierze od tego, jakich obrażeń doznaliśmy i jak daleko sięgają ich skutki. W jaki sposób dochodzić swoich praw? Najprościej jest skontaktować się z instytucją wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu świadczeń odszkodowawczych. Jedną z nich jest Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym (www.ecpp.pl).

Najważniejsze jest to, aby nie bać się dochodzić swoich praw. Dochodzenie odszkodowania nie jest trudne i wypłacenie go nie jest żadną łaską ze strony zakładu ubezpieczeniowego – w końcu co miesiąc odkładasz w tym celu niemałe pieniądze! Z profesjonalnym wsparciem u boku można stosunkowo szybko uzyskać odszkodowanie i inne świadczenia.

Jeżeli chcesz w prosty i szybki sposób uzyskać odszkodowanie, skontaktuj się z ECPP. Prawnicy – eksperci w dziedzinie odszkodowań – udzielą informacji co do przebiegu likwidacji szkody i wskażą dokładnie, jakie dokumenty będą potrzebne oraz gdzie można je uzyskać. Poszkodowanemu pozostaje jedynie skompletować je i przekazać prawnikom, którzy skontaktują się z ubezpieczycielem, aby negocjować wysokość odszkodowania. Gdy poszkodowany zaaprobuje kwotę, trafia ona na jego konto. Pomoc ECPP znacznie przyspiesza likwidację szkody i wypłatę należności, a wiedza prawników pozwala wynegocjować atrakcyjne warunki.

śr. ocena 5 / głosów 3