Niepowodzenie uprawy a opłata za odstępstwo rolne

Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie jest prostym zadaniem, mimo dostępu do wielu nowoczesnych maszyn i narzędzi, które mogą wspomóc codzienną pracę. Nie jest łatwo też zostać rolnikiem, Nawet, jeśli nam się uda, wielokrotnie będziemy napotykać na różnego rodzaju problemy i zdawać sobie wiele pytań. Jedną z ważnych kwestii jest czy będziemy uiszczać opłatę za odstępstwo rolne w wypadku niepowodzenia uprawy?

Czym jest opłata za odstępstwo rolne?

Na początek należy wyjaśnić, czym jest opłata za odstępstwo rolne. Aby można było dokładnie wytłumaczyć to pojęcie, konieczny jest komentarz do opłaty licencyjnej. Ta opłata należy do licencjobiorcy, czyli np. firmy nasiennej, zawierającej z hodowcą umowę licencyjną. Na jej podstawie może reprodukować materiał sienny konkretnej odmiany oraz – co za tym idzie – czerpać z tego korzyści. Stawkę ustala hodowca i może ona ulegać zmianie każdego roku.

Rolnik może zdecydować się na wysiewanie na posiadanych gruntach odmiany zebranej we własnym gospodarstwie, która jest chroniona wyłącznym prawem. Wówczas wykorzystuje przywilej odstępstwa rolnego i może to robić bez uzyskiwania pisemnej zgody od hodowcy, pod warunkiem, że wniesie opłatę – wyjaśnia nasz ekspert z AGENCJI NASIENNEJ. Jej wysokość to 50 proc. opłaty licencyjnej od każdego wysianego ze zbioru kilograma nasion.

Czy uiszcza się opłatę w sytuacji niepowodzenia uprawy?

Wielu rolników zastanawia się, czy muszą uiszczać opłatę za odstępstwo rolne w razie niepowodzenia uprawy. Nawet, jeśli wystąpią wymarznięcia czy inne nieprzewidziane zdarzenia, posiadacze gruntów rolnych są zobowiązani do zapłaty na rzecz hodowców. Nie można przewidzieć pogody na kolejne miesiące, a przymrozki i deszcze mogą przytrafić się zawsze. Korzystanie z odstępstwa rolnego jest zakupem usługi – rolnik samodzielnie podejmuje decyzje o zakupie materiału siewnego z własnego zbioru, pochodzącego z tej bądź innej odmiany. Uprawniony hodowca niczego nie narzuca, a niepowodzenie tak naprawdę nie jest od nikogo zależne. To ryzyko wpisane w prowadzenie gospodarstwo rolnego i produkcji roślinnej, z którym należy się pogodzić i którego konsekwencje należy umieć ponosić.

Kiedy uiścić opłatę za odstępstwo rolne?

Opłatę za odstępstwo rolne należy uiścić maksymalnie do 30 dni od daty wysiewu. Nie jest to zatem opłata zależna od wielkości zbiorów bądź innych okoliczności. Opłata jest jednym z podstawowych źródeł finansowania hodowców. Trzeba wiedzieć, że również oni są narażeni na ogromne straty w razie niesprzyjającej pogody, a koszty ich funkcjonowania są bardzo wysokie.

 

śr. ocena 5 / głosów 1