Najczęściej popełniane błędy księgowe

Przedsiębiorcy bardzo często borykają się z problemem niewłaściwej ewidencji zdarzeń księgowych. Wynikają one nie tylko z braku doświadczenia w prowadzeniu rachunkowości, ale także – a może szczególnie – z nieznajomości aktualnych przepisów podatkowych. Jakie są najczęściej popełniane błędy księgowe i w jaki sposób można ich uniknąć? Poznaj porady eksperta.

Najczęstsze błędy księgowe popełniane przez przedsiębiorców można podzielić na dwa podstawowe typy:

  • Błędy obliczeniowe (merytoryczne)
  • Nieuprawnione wrzucanie w koszty uzyskania przychodu niektórych wydatków lub rozliczanie ich w nieodpowiednich okresach.

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie błędów rachunkowych.

Brak ujęcia wszystkich operacji w danym roku budżetowym

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, muszą – na mocy przepisów podatkowych – rozliczyć się ze wszystkich osiągniętych przychodów i kosztów z nimi związanych. W księgach rachunkowych należy ująć operacje gospodarcze mające miejsce w danym roku obrotowym.

W przypadku braku ujęcia wszystkich operacji Urząd Skarbowy może uznać, że podatnik celowo unika zapłacenia zobowiązań lub ukrywa koszty. Oczywiście tak poważny zarzut nie dotyczy wszystkich osób i nie od razu skutkuje poważnymi konsekwencjami, ale warto uważać na tego typu błędy.

Błędy związane z naliczaniem podatku VAT

W tym przypadku największą trudność sprawia wrzucanie poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Wynika to z tego, że przedsiębiorcy często nie mają pewności, co może stanowić koszt podatkowy firmy, a co nie. Tutaj sprawdza się więc zasada: oddziel wydatki osobiste od firmowych.

Jak tłumaczy ekspert z Biura Rachunkowego Kuhn:

Uznane za koszt mogą być wyłącznie te wydatki, które są w sposób bezpośredni związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

A więc paliwo tak, ale artykuły szkolne dla dziecka – już niekoniecznie.

Pamiętaj też, by terminowo złożyć deklarację VAT i zapłacić podatek.

Brak naliczenia odsetek od należności i zobowiązań

Brak naliczenia i nieujęcie w księgach rachunkowych odsetek może także przysporzyć wielu problemów.  Wszelkie odsetki od należności i zobowiązań należy ująć w księgach nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. W innym przypadku podatnika uznaje się za osobę, która nie poddaje się przepisowej dyscyplinie finansowej.

Pomoc biura rachunkowego

Jak uniknąć powyższych błędów? Najlepszą opcją będzie skorzystanie z pomocy profesjonalnych biur rachunkowych, które zajmują się jednocześnie doradztwem podatkowym. Usługi księgowe świadczone w takich miejscach stoją na wysokim poziomie, a ponadto zabezpieczają interesy przedsiębiorców i osób prywatnych.

Pamiętaj o tym, że przykre konsekwencje mogą znacząco rzutować na Twoją sytuację materialną i prawną. Zastanów się, czy na pewno warto ryzykować i samodzielnie zajmować się rozliczeniami.

śr. ocena 5 / głosów 6