Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

1 lipca 2016 roku weszły w życie zmiany do ordynacji podatkowej, polegające na wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego, skrótowo nazywanego JPK. Czym jest ta innowacja? Tego dowiemy się z poniższego tekstu.

Jednolity Plik Kontrolny – czym jest?

Jednolitym Plikiem Kontrolnym nazywany rozwiązanie informatyczne, które zostało wprowadzone w celu usprawnienia pracy organów podatkowych oraz kontroli skarbowej. Jest to nic innego jak zbiór danych wyeksportowanych z systemów IT podatnika, który dzięki swej konstrukcji ułatwia odpowiednim organom kontrolnym ich analizę sytuacji finansowej firmy.

Obecnie obowiązek przekazywania swoich danych finansowych i księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy dużych, małych i średnich przedsiębiorców – wyjaśnia specjalista z Biura Rachunkowego Akro jednak w przyszłości zostanie on rozszerzony na wszystkie podmioty, które do prowadzenia rozliczeń finansowych używają programów komputerowych

Charakterystyka Jednolitych Plików Kontrolnych

Na dzień dzisiejszy Jednolity Plik Kontrolny obejmuje siedem kategorii rozliczeń:

  • Księgi rachunkowe
  • Wyciągi bankowe
  • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • Faktury VAT
  • Podatkową księgę przychodów i rozchodów
  • Ewidencje przychodów
  • Magazyn

Jednakże należy pamiętać, że w przyszłości kategorie te mogą zostać zmienione lub zostaną wprowadzone nowe, dotyczące np. akcyzy

Jak przekazać JPK odpowiednim organom?

Istnieją dwie możliwości przekazania JPK:

  • Na nośniku pamięci, np. pendrive
  • Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – formularz internetowy do wysłania pliku znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów

Jeżeli przedsiębiorstwo nie zostanie wezwane bezpośrednio przez organy podatkowe i kontroli skarbowej do przesłania swoich danych w formacie JPK, obowiązuje je comiesięczne przekazanie danych bez wcześniejszego wezwania.  Obowiązek ten dotyczy dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016, zaś mały i średnich przedsiębiorców – od 1 stycznia 2017. Od 1 stycznia 2018 również mikroprzedsiębiorstwa będą musiały dostarczać swoje dane w tej formie. Warto jednak wiedzieć, że obowiązek ten w przypadku średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw ogranicza się jedynie do wysyłania danych ze struktury ewidencji zakupu i sprzedaży. Ulegnie do zmianie dopiero 1 lipca 2018 roku – od tego dnia wszystkie podmioty rozliczające się przy pomocy programów komputerowych będą miały obowiązek dostarczania odpowiednim organom pełnego pakietu danych ze wszystkich wymieniowych w poprzednim akapicie struktur.

śr. ocena 5 / głosów 3