Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca musi płacić podatek dochodowy. I tutaj do wyboru ma kilka możliwych form opodatkowania. Ponadto, zależnie od charakteru prowadzonej działalności oraz dokonywanych w jej ramach czynności, zobowiązany jest również do płacenia VAT, podatków od czynności cywilnoprawnych i podatków od środków transportowych. Jak to wygląda w praktyce?

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy stanowi podatek bezpośredni, przedsiębiorca płaci go od dochodu, a jego wysokość, podobnie jak termin zapłaty, zależą od wybranej formy opodatkowania. Tę zaś należy wskazać już we wniosku CEIDG, a jej wybór stanowi jedną z najważniejszych decyzji na początku działalności.

Wielokrotnie zdarza się, że młodzi przedsiębiorcy decydują się na formę opodatkowania, która z czasem okazuje się być dla nich niekorzystna. Dlatego też już na tym etapie warto skorzystać z doradztwa podatkowego. Pomoc fachowców przy zakładaniu działalności gospodarczej może bowiem okazać się bezcenna.

A jakie formy opodatkowania są dostępne?

Przedsiębiorcy muszą wybrać spośród takich form jak:

  • Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego wynosi 19%, a wyliczany jest on bez względu na wysokość osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu. Taką formę mogą wybrać jedynie ci podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą bądź specjalne działy produkcji rolnej.

  • Skala podatkowa

W przypadku tej formy stawki podatku wynoszą odpowiednio 18% dla dochodów osiągających wysokości do 85 528 zł oraz 32% dla dochodów wyższych. Co istotne – do kwoty wynoszącej 3 091 zł – dochód nie podlega opodatkowaniu (jest to tzw. kwota wolna od podatku).

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jak sama nazwa mówi, ta opcja stanowi zryczałtowaną formę opłacania podatku dochodowego. W jej przypadku opodatkowaniu podlega jedynie sam przychód, nie dochód. Warunkiem skorzystania z tej formy jest przychód z działalności, który nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym sumy 250 000 euro. Istnieje 7 stawek podatkowych, które należy płacić w zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. I tak mamy 5 podstawowych stawek wynoszących kolejno: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 10% bądź 2%.

  • Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi formę zryczałtowaną, którą wybrać mogą tak osoby fizyczne, jak i spółki cywilne. Osiągane przez podatnika dochody nie wpływają na wysokość podatku, w przypadku karty istotna jest bowiem tzw. decyzja wymiarowa Naczelnika Urzędu Skarbowego, wydawana na podstawie złożonej wcześniej deklaracji PIT-16. Karta podatkowa dostępna jest dla podatników, których charakter prowadzonej działalności jest ściśle określony – wyjaśnia nasz rozmówca, specjalista z firmy Marshal Lion, zajmującej się doradztwem podatkowym dla firm.

A jakie podatki, poza dochodowym, musi płaci przedsiębiorca?

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług VAT nakładany jest na towar lub usługę, a osobą zobowiązaną do jego uiszczenia jest końcowy nabywca. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Pozostałe, istniejące stawki to: 4% (taksówkarze), 5% (produkty rolne, żywy inwentarz) oraz 8% (budownictwo mieszkaniowe).

Podatku VAT nie muszą płacić przedsiębiorcy, którzy z uwagi na wysokość obrotów czy specyfikę swojej działalności podlegają zwolnieniu z opłat.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkom od czynności cywilnoprawnych podlegają: umowy darowizny, umowy o dział spadku, umowy o zniesienie współwłasności, umowy sprzedaży i zmiany rzeczy oraz praw majątkowych, umowy dożywocia, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, ustanowienie hipoteki, umowy depozytu nieprawidłowego, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności i umowy spółki.

Wysokość tego podatku zależy od rodzaju umowy i zazwyczaj wynosi 1% lub 2% wartości zawieranej transakcji.

Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy zobowiązani są płacić podatek od nieruchomości takich jak grunty czy budynki. Jego wysokość zaś uzależniona jest od ustaleń gminy.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych stanowi podatek lokalny, czyli jest płatny na rzecz gminy, a także przez nią ustalana jest jego wysokość. Dotyczy on zaś przedsiębiorców, posiadających: samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe oraz przyczep i naczepy.

śr. ocena 5 / głosów 5