wycena nieruchomosci dokumenty

Jakie dokumenty potrzebne są do wyceny nieruchomości?

Wycenę nieruchomości przeprowadza doświadczony rzeczoznawca majątkowy. Wynik, który przedstawia, ma rangę dokumentu urzędowego. Taki operat może być wykonywany różnymi metodami wybranymi przez konkretnego specjalistę. Najważniejsze w przypadku wyceniania nieruchomości są: jej rodzaj, przeznaczenie, uregulowany stan prawny, lokalizacja, stan techniczny, a także to, czy obiekt jest nowy. Jakie dokumenty są potrzebne do wykonania takiej wyceny?

W jaki sposób rzeczoznawca szacuje wartość nieruchomości?

Istnieje kilka metod, za pomocą których rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny nieruchomości. Można do nich zaliczyć:

  • podejście dochodowe – metodę stosuje się wtedy, kiedy nieruchomość generuje przychody,
  • podejście porównawcze – najczęściej wybierane przez rzeczoznawcę podejście, które polega na wyszukiwaniu na rynku podobnych nieruchomości, a następnie porównywaniu ich ze sobą pod kątem kosztów. Pod uwagę bierze się nawet kilkanaście propozycji,
  • podejście kosztowe – wykorzystuje się je w przypadku wartości odtworzeniowej nieruchomości (bez kosztów jej zużycia),
  • podejście mieszane – stosuje się je wtedy, kiedy nie można określić ceny rynkowej z pomocą metody porównawczej lub dochodowej. Często są to nieruchomości nietypowe. Mogą np. należeć do infrastruktury drogowej.

Aby wycena nieruchomości została przeprowadzona prawidłowo i rzetelnie, konieczne jest wybranie doświadczonego rzeczoznawcy. Rzeczoznawca majątkowy w Toruniu oferuje pomoc przy wycenie na terenie takich miejscowości jak: Ciechocinek, Aleksandrów Wielki, Golub-Dobrzyń, Toruń, a także wielu innych miast należących do powiatu toruńskiego.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby przeprowadzić wycenę nieruchomości?

Rzeczoznawca ma za zadanie ustalić rynkową i odtworzeniową wartość nieruchomości. Aby to uczynić, potrzebuje w pierwszej kolejności zdobyć najważniejsze informacje na jej temat. To dlatego zwykle wymaga się:

  • rzutu lokalu,
  • zarysu mapy ewidencyjnej, który pomoże w określeniu lokalizacji,
  • aktu notarialnego lub wypisu z księgi wieczystej,
  • wypisu z rejestru gruntów.

Bardzo często zdarza się, że właściciel danej nieruchomości nie posiada takich dokumentów. Wtedy wystarczy podać numer księgi wieczystej. Rzeczoznawca dokonujący wyceny nieruchomości ma dostęp do dokumentów w odpowiadających im urzędach.

Wycena nieruchomości najczęściej następuje za pomocą metody porównawczej. Aby ją przeprowadzić, warto wybrać dobrego rzeczoznawcę majątkowego.

śr. ocena 5 / głosów 4