Jak sporządzić testament?

Przezorny zawsze ubezpieczony, zwykło się mawiać. Można to odnieść do wielu sytuacji życiowych – oszczędzania, wcześniejszego wyszukania informacji na temat nowego miejsca, które chcemy odwiedzić lub firmy, do której zaproszono nas na rekrutację. W przypadku niechybnej śmierci również można podjąć pewne kroki wcześniej, np. prowadzące do sporządzenia testamentu. W tym artykule podpowiemy, jak to zrobić.

Komu powierzyć majątek?

Przed sporządzeniem testamentu pojawia się wiele pytań, a najważniejsze z nich brzmi: komu powierzyć majątek? Decyzja zależy wyłącznie od nas. Majątek z mocy ustawy dziedziczą najbliżsi krewni, ale nie wszyscy muszą – wystarczy zapisać to na kartkach testamentu. Zresztą, mogą to być osoby zupełnie niespokrewnione. Ważne jest natomiast, aby wyszczególnić procent udziału każdego z nich – w przeciwnym razie każdy otrzyma równą część.

W jaki sposób należy sporządzić testament?

Testament należy w całości spisać odręcznie, dołączając do niego datę oraz własnoręczny podpis (ważne, aby nie był on drukowany na drukarce lub napisany na maszynie), niekoniecznie w obecności świadków. Jednakże sporządzenie testamentu może zostać wykonane u notariusza w formie aktu notarialnego dzięki ustnemu oświadczeniu woli. Notariusz powinien sprawdzić naszą tożsamość i ustalić, czy mamy zdolność do czynności prawnych. Jeżeli niemożliwe jest dotarcie do kancelarii notarialnej z naszej strony, notariusz może przyjść do domu lub do szpitala w przypadku poważniejszej choroby.

Swoją ostatnią wolę możemy również przedstawić w urzędzie, w obecności dwóch świadków – wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, kierownika urzędu stanu cywilnego, a także sekretarza powiatu lub gminy. Można to zrobić również w obecności trzech osób, ale w takim przypadku wszyscy muszą być obecni jednocześnie, ewentualnie jeden z nich powinien spisać oświadczenie przed upływem roku od wygłoszenia, aby zostało ono podpisane przez nas i dwóch świadków lub wszystkich trzech.

Co w przypadku zmian w testamencie?

Należy również pamiętać, że w przypadku spisywania testamentu przez małżeństwo, każda osoba musi sporządzić osobny testament i zawrzeć w nim postanowienia dotyczące dziedziczenia połowy majątku wspólnego oraz majątku odrębnego, jeżeli są w jego posiadaniu – podkreśla notariusz Sławomir Puczyłowski – właściciel Kancelarii Notarialnej w Otwocku.

Zdarzyć się może, że spisany przez nas testament będziemy chcieli uaktualnić. W takiej sytuacji można zniszczyć testament, sporządzić nowy (i zaznaczyć, że poprzedni odwołujemy) lub po prostu dokonać w nim potrzebnych zmian, z których będzie wynikała wola odwołania poprzednich postanowień.

śr. ocena 5 / głosów 4