audyt-wewnetrzny

Jak audyt kadrowo-płacowy wpływa na sytuację w przedsiębiorstwie?

Audyt księgowo-płacowy na ogół wykonuje się w spółkach przed przejęciem w nich obsługi kadrowej i płacowej przez firmę zewnętrzną. Jednak można przeprowadzić go także w przypadku połączenia spółek, przejęcia pracowników czy przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Czasami audyt tego typu wykonuje się również na zlecenie zarządu spółki dla celów zarządczych.

Czym jest audyt kadrowo-płacowy?

Audyt kadrowo-płacowy to nic innego, jak kompleksowe zbadanie prawidłowości naliczeń wynagrodzeń i poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej w danym okresie. Audyt dotyczy wszystkich zatrudnionych osób lub tylko ich części, w zależności od preferencji firmy, która audyt zleciła. Celem jest sprawdzenie rzetelności prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ustalenie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w tym zakresie i przedstawienie rekomendowanych działań o charakterze naprawczym. Audyt kadrowo-płacowy dotyczyć może obejmować sprawdzenie wszystkich procesów zachodzących w spółce w zakresie kadr i płac lub koncentrować się tylko na ich wybranej części. Takimi audytami zajmuje się przykładowo firma Lidmar.

Co dokładnie jest sprawdzane podczas audytu

W czasie audytu kadrowo-płacowego sprawdza się sposób udzielania urlopów, prowadzenie ewidencji czasy pracy oraz kontroluje poprawność naliczania wysokości wynagrodzeń czy rozliczeń z różnego typu instytucjami publiczno-prawnymi. Przed przeprowadzeniem takiego audytu podpisywana jest stosowna umowa. Wynikają  z niej warunki wykonania umowy, konieczność zachowania tajemnicy firmy i sporządzenie na koniec audytu kadrowo-płacowego odpowiedniego protokołu.

Jakie korzyści daje przeprowadzenie audytu?

Zlecenie audytu kadrowo-płacowego firmie zewnętrznej jest okazją do uniknięcia różnego rodzaju problemów, które mogą mieć miejsce w przypadku wykrycia przez ZUS,  urząd skarbowy czy PIP wszelkiego typu nieprawidłowości w przedsiębiorstwie. Profesjonalny audyt pomaga wyeliminować możliwe błędy, a jednocześnie i zoptymalizować procedury związane z obsługą pracowników. W ten sposób można dokonać korekty jeszcze przed ewentualną kontrolą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola jest rekomendowana oczywiście przede wszystkim w przypadku dużych firm i to nawet wtedy, gdy dysponują one własnym działem kadrowo-płacowym. Czasem tylko spojrzenie na pewne sprawy z boku przynosi rezultaty i przy okazji pozwala na wprowadzenie w danym przedsiębiorstwie różnego rodzaju usprawnień.

śr. ocena 5 / głosów 5