Jakie elementy bierze się pod uwagę podczas wyceny lokali usługowych

Wycena lokali usługowych wymaga uwzględnienia wielu czynników, dlatego, aby była wiarygodna, powinien jej dokonywać doświadczony, profesjonalny rzeczoznawca majątkowy. Wyceny dokonuje się w postaci operatu szacunkowego.

Wyceniając nieruchomości najczęściej stosuje się metodę porównawczą. Polega ona na uwzględnieniu określonych parametrów nieruchomości oraz porównaniu ich z innymi lokalami albo mieszkaniami o podobnych cechach, przeznaczeniu i standardzie. Metoda ta pozwala ustalić ceny transakcyjne nieruchomości oferowanych na rynku i na tej podstawie precyzyjnie wytypować cenę rynkową wycenianej nieruchomości.

Wycena lokali usługowych

Wycena lokali usługowych jest dokonywana w oparciu o specjalne kryteria, różniące się od wyceny nieruchomości mieszkalnych. Na wartość lokalu komercyjnego wpływa nie tylko jego lokalizacja, wielkość i standard, ale także inne czynniki, takie jak: zmieniająca się zabudowa miasta, kryzys gospodarczy, czy spadek popytu na konkretne produkty i usługi. Chociaż nie determinują one bezpośrednio wartości lokalu, jednak mają duże znaczenie dla prowadzenia w nim konkretnego rodzaju usług, produkcji określonych towarów, czy ich sprzedaży. Oczywiście, jeżeli wskutek przestoju gospodarki lub innych czynników spada zainteresowanie lokalem, zmniejsza się również jego wartość rynkowa.

– W trakcie wyceny lokali komercyjnych, trzeba bardzo dokładnie przeanalizować otoczenie inwestycji. Bierze się pod uwagę m.in. natężenie ruchu pieszego lub samochodowego, stan infrastruktury samochodowej, odległość od komunikacji miejskiej. Dla niektórych rodzajów charakteru działalności, ważne jest również czy lokal posiada witrynę i jak wejście jest ulokowane względem chodnika, czy głównej ulicy. Jak widać, tylko bardzo dokładna analiza, przeprowadzona na podstawie fachowej wiedzy, daje pewność, że wycena będzie prawidłowa – wyjaśnia pracownik Biura Wyceny Nieruchomości DANUTA GOLNIK

Najcenniejsze są te lokale usługowe, które znajdują się w centrum miasta lub przy popularnych, ruchliwych lokalizacjach. Najlepiej jeśli lokal jest na parterze z wyjściem na ruchliwą arterię komunikacyjną. Inwestorzy szukają miejsc, które posiadają dostęp do odpowiedniej instalacji i znajdują się w budynkach, których lokatorzy nie będą uciążliwi dla prowadzonej działalności, a działalność nie będzie uciążliwa dla nich.

 

śr. ocena 5 / głosów 2