Czym się różni księgowość od rachunkowości?

Zdarza się, że problem z doprecyzowaniem odpowiedzi na pytanie o różnicę między księgowością i rachunkowością mają nawet osoby zajmujące się na co dzień rozliczaniem, na przykład kadr i płac. Rachunkowość to pojęcie szersze, to sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, dotyczących konkretnej jednostki gospodarczej. Księgowość natomiast jest jednym z działów rachunkowości, czyli pojęciem węższym.

Księgowość a rachunkowość

Zdarza się, że terminów rachunkowość i księgowość używamy zamiennie, podobnie jak określeń „biuro rachunkowe” i „biuro księgowe”.

Jeżeli jesteśmy fachowcami w innych dziedzinach, nie stanowi to problemu, jeśli jednak wkraczamy w obszar profesjonalnych rozmów na ten temat, bo np. chcemy otworzyć działalność, warto zdobyć orientację w tym nazewnictwie, byśmy wiedzieli, co i w jaki sposób rozlicza nasze biuro księgowe bądź rachunkowe – radzi specjalistka z Biuro rachunkowego Ratium w Poznaniu.

Rachunkowość to sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, dotyczących konkretnej jednostki gospodarczej, a księgowość – dział rachunkowości obejmujący ściśle określone obszary.

Na czym polega rachunkowość?

Rachunkowość obejmuje gromadzenie, analizowanie  i przekazywanie  informacji na temat stanu firmy. Na podstawie tych danych podejmuje się decyzje dotyczące strategii  dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Zadaniem osób zajmujących się rachunkowością jest identyfikowanie  zdarzeń mających  wpływ na finanse przedsiębiorstwa.  Dzięki rzetelnie prowadzonej rachunkowości można zobaczyć, jak realnie wygląda sytuacja majątkowa i finansowa firmy.  Przedsiębiorcy zagrożeni bankructwem mogą podjąć w odpowiednim czasie kroki zapobiegające np. przeinwestowaniu czy innym ryzykownym skutkom swoich działań. Najważniejsze działy to:

  • rachunkowość zarządcza
  • rachunkowość podatkowa
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość budżetowa
  • rachunkowość bankowa

Na czym polega księgowość?

Księgowość to  dział rachunkowości, czyli system rejestracji szeroko pojętych działań gospodarczych podejmowanych  w firmie.  Obejmuje zakupy  firmowe, inwestycje,  płace pracowników, sumy przeznaczone na podatki.

Najważniejsze zadania księgowości to prowadzenie:

  • ksiąg rachunkowych firmy
  • porządkowania i katalogowania dokumentów.
  • zestawienia obrotów i sald
  • wycena aktywów i pasywów

Do zadań księgowości należy też m.in.: składanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS.

śr. ocena 5 / głosów 5