Na czym polega ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jej profil, wiąże się z ryzykiem wyrządzenia nieumyślnej szkody osobom trzecim. Powstanie takiej szkody może z kolei pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe. Właśnie od takich zdarzeń zabezpiecza polisa OC.

Niezależnie od tego, czy firma dostarcza swoim klientom produktów czy usług, przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z ryzyka wyrządzenia klientowi szkody oraz ciążącej na nim w związku z tym odpowiedzialności – przekonuje nasz rozmówca z PHU Baza. Najlepszym zabezpieczeniem interesów firmy na taką ewentualność jest wykupienie ubezpieczenia OC.

OC działalności gospodarczej w praktyce

Ideą ubezpieczenia OC działalności gospodarczej jest zabezpieczenie finansowe przedsiębiorstwa. Posiadanie OC okazuje się bardzo przydatne w sytuacji, gdy klient występuje z roszczeniem do sądu. Obecnie możemy zauważyć trend przyznawania coraz większych odszkodowań na rzecz pokrzywdzonych klientów, a ich wysokości stanowią niekiedy zagrożenie dla dalszego istnienia firmy.

Ale co się może zdarzyć?

Zdarzyć może się dosłownie wszystko. Wypłaty odszkodowań z polis OC najczęściej dotyczą przypadków, w których pracownik przedsiębiorstwa, podczas wykonywania pracy wyrządzi szkodę rzeczową (na mieniu) lub osobową (uszczerbek na zdrowiu lub śmierć) osobie trzeciej. Tutaj możliwy jest więc dowolny, pozornie najbardziej nieprawdopodobny scenariusz.

Zakres ubezpieczenia OC dla przedsiębiorstwa

Zakres polisy OC dla działalności gospodarczej różni się w zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, charakteru działalności ubezpieczanej firmy i ostatecznie konkretnych zapisów umowy. Wysokość składki wynika bezpośrednio z zakresu ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenie OC działalności gospodarczej jest obowiązkowe?

Polisa OC nie ma charakteru obligatoryjnego dla wszystkich przedsiębiorstw, jest jednak obowiązkowa do wykonywania szczególnie odpowiedzialnych zawodów, wymagających posiadania specjalnych uprawnień. Obowiązkowym ubezpieczeniem OC działalności gospodarczej objęci są więc m.in. prawnicy pracujący w kancelariach, brokerzy i doradcy podatkowi, architekci czy organizatorzy turystyki.

Choć nie każde przedsiębiorstwo musi posiadać ubezpieczenie OC działalności gospodarczej, niewątpliwie decyzja o jego wykupieniu jest zawsze wskazana. Dla niezdecydowanych ważnym argumentem na tak jest niewielka wysokość składek w przypadku działalności, gdzie ryzyko szkody szacowane jest na niewielkie.

śr. ocena 5 / głosów 3