Na czym polega spór podatkowy?

Dokonywanie rozliczeń podatkowych to obowiązek każdego podatnika, często zresztą dość przykry, co szczególnie odczuwają przedsiębiorcy. Prowadzenie skomplikowanych rozliczeń przy dużej ilości transakcji już jest wymagającym zadaniem, a do tego dochodzą konflikty z organami podatkowymi, które przecież nie są nieomylne. Nic więc dziwnego, że spory podatkowe zdarzają się dość często.

Kiedy mamy do czynienia ze sporem podatkowym?

Co dokładnie rozumiemy poprzez określenie “spór podatkowy”?

Tłumaczy to doradca podatkowy z kancelarii Pukaluk w Warszawie: Najogólniej rzecz biorąc, spór podatkowy to różnica zdań pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Różnica ta dotyczy odmiennych interpretacji skutków danego zdarzenia i może wynikać np. ze złożenia wadliwej deklaracji podatkowej lub w ogóle z braku takiego rozliczenia spowodowanego np. nieświadomością zaistnienia konieczności zapłaty podatku. Nieuświadomione powstanie obowiązku podatkowego oraz różnice w ocenie wysokości podatków, takich jak VAT, CIT, PIT czy podatku od nieruchomości, to najczęstsze przyczyny powstania sporu podatkowego. W większości przypadków taki spór sprowadza się do konieczności uiszczenia przez podatnika opłaty w znacznej wysokości, dlatego tak ważne jest, aby zażegnać spór podatkowy w jak najwcześniejszej jego fazie. A trzeba tu zaznaczyć, że początkiem sporu nie jest wszczęcie procedury odwoławczej, ani nawet wystosowanie formalnej decyzji przez urząd podatkowy, a są nim już pierwsze sygnały rysującej się różnicy zdań na linii podatnik – organ podatkowy.

Co robić, gdy powstanie spór podatkowy?

Szybka reakcja podatnika, poprzedzająca formalne kroki organu podatkowego, pozwoli uniknąć postępowania administracyjnego. Nie zawsze jednak udaje się podatnikowi uchwycić moment powstania sporu podatkowego. Kiedy za późno jest na korektę lub uzgodnienie stanowisk, nie obejdzie się bez postępowania odwoławczego. W tym celu należy złożyć odwołanie do nadrzędnego organu podatkowego. Następne kroki to zaskarżenie decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub naczelnego sądu administracyjnego. Poza tym zawsze warto przyjrzeć się szerszemu kontekstowi sprawy, zwłaszcza pod kątem wpływu ewentualnych skutków sporu, związanych np. z nieprawidłowościami w zakresie podatku VAT, na inne rozliczenia podatkowe, np. CIT. Należy też zebrać dowody potwierdzające słuszność postawy podatnika. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnych doradców podatkowych, którzy zajmą się przygotowaniem pism, w tym odwołań i skarg oraz będą reprezentować podatnika przed organami podatkowymi.

śr. ocena 5 / głosów 3