alimenty

Czy dorosłe dziecko może ubiegać się o alimenty od rodziców?

Zwykle sprawy alimentacyjne dotyczą dzieci nieletnich, jednak czasem bywa też tak, że dorosłe już dzieci ubiegają się o alimenty od swoich rodziców. Kiedy mamy do czynienia z takimi sytuacjami i jak reguluje je prawo?

Paragrafy na alimenty

Kwestia dorosłych dzieci ubiegających się o alimenty została rozwiązana przez art.133 §1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zgodne z którym rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko do momentu, gdy nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeśli dziecko ma majątek wystarczający na pokrycie kosztów utrzymania, rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego. Art. 133  §2 tego samego kodeksu orzeka, że do świadczeń alimentacyjnych uprawnione są osoby żyjące w niedostatku, a art. 133 §3  zwalnia rodziców dziecka pełnoletniego z obowiązku alimentacyjnego w sytuacjach, gdy płacone alimenty byłyby dla nich zbyt dużym uszczerbkiem lub gdy dziecko nie wykazuje odpowiedniego starania do samodzielnego utrzymywania się.

Alimenty dla dorosłych dzieci w praktyce

Jak zauważa mecenas z Kancelarii Prawniczej „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A.” specjalizującej się m.in. w prowadzeniu spraw o alimenty, w praktyce o alimenty od rodziców może ubiegać się zarówno dorosłe dziecko kontynuujące naukę i potrzebujące pieniędzy np. na opłacenie studiów, jak również dorosłe dziecko nieuczące się, ale żyjące w niedostatku. Samo słowo niedostatek jest sformułowaniem mało ścisłym. W praktyce oznacza to, że osoba ubiegająca się o alimenty musi udowodnić, że nie ma żadnego źródła utrzymania ani że nie ma możliwości podjęcia pracy.

Ochrona dla rodziców

Zapisy Kodeksu to prawa dla dzieci, ale też i ochrona dla rodziców. Szczególnie art. 133 §3  chroni rodziców przed nadmiernym obciążeniem alimentacyjnym – szczególnie w sytuacjach, gdy dorosłe dziecko nie chce podjąć zatrudnienia bądź tylko pozoruje naukę, by móc domagać się świadczeń od rodziców. W takich sprawach, gdy stroną jest dorosłe dziecko sąd dokładnie sprawdza, czy się ono uczy, a jeśli tak, to czy ma możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Dlatego zwykle w przypadku osób kontynuujących naukę w trybie dziennym sądy przychylają się do ich próśb o alimenty – oczywiście jeśli tylko rodzice są w stanie im podołać finansowo.

Jak wysokie alimenty?

Przy ustalaniu kwoty zasądzonych alimentów sąd bierze pod uwagę potrzeby dorosłego dziecka, sprawdzając takie okoliczności jak miejsce zamieszkania czy poziom życia jego przyrodniego rodzeństwa. Drugim istotnym czynnikiem są tu możliwości finansowe rodziców.

śr. ocena 4.5 / głosów 2