badania finansowe

Cel badania sprawozdań finansowych

W życiu spółki, instytucji czy innej jednostki, która spełnia określone warunki (zatrudnienie pewnej ilości osób, określone obroty, warunkiem może być też status prawny) przychodzi taki moment, że będzie ona musiała – na zlecenie własne lub czyjeś – przejść badanie finansowe. Jak ono przebiega, w jakim celu się je wykonuje i czym skutkuje?

Cel badań finansowych

Na temat badań finansowych krąży bardzo popularny mit, polegający na tym, że takie badanie ma służyć wykrywaniu błędów i oszustw w prowadzeniu działalności. Nie ma się co dziwić – już sama nazwa „badanie finansowe” może narzucać nieprzyjemne skojarzenie i powodować poczucie bycia oskarżonym, które to oskarżenie się weryfikuje takim właśnie badaniem. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna – takie badanie, nazywane też audytem, ma na celu znalezienie słabych punktów organizacji jednostki po to, aby je naprawić i tym samym poprawić działanie jednostki. Podczas takiego badania biegły rewident weryfikuje rachunkowość i sprawozdawczość organizacji, a następnie rekomenduje potrzebne zmiany i pomaga je wprowadzić.

Po pewnym czasie zostaje wystawiona opinia biegłego rewidenta. Opinia może być negatywna lub pozytywna, w zależności od stanu jednostki i tego, czy wprowadziła zalecane zmiany. Opinia negatywna zawsze musi zawierać stwierdzone zagrożenia i zastrzeżenia dla działalności (wynikające ze sposobu jej prowadzenia), które są oczywiście podparte powodami i wyjaśnieniem.

Jeżeli wydawana jest opinia pozytywna – to jednostka otrzymuje tym samym rekomendację i potwierdzenie wiarygodności, co jest istotną pomocą w otrzymywaniu i poszukiwaniu źródeł finansowania jednostki. Dlatego też takiego badania nie dość, że nie należy się bać – to wręcz warto je zlecić, bo może nam ono tylko pomóc i wznieść działalność prowadzonej jednostki na wyższy poziom.

Kto podlega badaniu finansowemu?

Zgodnie z art. 65 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., badanie sprawozdań finansowych muszą przejść:

  • Banki i zakłady ubezpieczeń, w tym również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
  • Jednostki, których działalność opiera się na podstawie przepisów o papierach wartościowych, funduszach inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych
  • Spółki akcyjne
  • Wszystkie jednostki, które spełnią następujące warunki: zatrudnienie min. 50 osób (uśrednione, liczą się pełne etaty), osiągnięcie przychodów netto w wysokości 5.000.000 euro, lub suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła przynajmniej 2.500.000 euro.

Zanim badanie finansowe (audyt) zostanie wykonane, jednostka przeprowadzająca badanie musi się odpowiednio przygotować.

Każdy biegły rewident zapoznaje się z istotą działalności badanej jednostki, jej specyfiki i sposobów działania, aby móc wskazać te obszary i punkty, które są szczególnie istotne dla jej działalności. Dzięki temu rozumie on, co bada, a potem jest w stanie udzielić opinii, która będzie miała oparcie w rzeczywistości badanej jednostki – tłumaczy nam Anna Obara, biegły rewident, która prowadzi swoją kancelarię.

śr. ocena 5 / głosów 4