Zasady ustalania opieki nad dziećmi po rozwodzie

Rozwód to zawsze trudne doświadczenie zarówno dla rozchodzących się małżonków, jak i dla ich dzieci. Sprawa rozwodowa to nie tylko decyzja o zakończeniu małżeństwa, ale też równie istotne – o ile nie ważniejsze – decyzje dotyczące właśnie dzieci: ich miejsca zamieszkania, dalszej edukacji i kontaktów z rodzicami. W jaki sposób ustala się opiekę nad dziećmi po rozwodzie?

Porozumienie małżonków

Przy ustalaniu opieki nad dziećmi po rozwodzie sąd kieruje się w pierwszej kolejności ustaleniami wynikającymi z porozumienia rodziców. Jeśli taki konsensus jest możliwy, to właśnie rodzice sami decydują o tym, jak będzie się kształtowała ich opieka nad dziećmi po rozwodzie. W tym przypadku zarówno matka, jak i ojciec zachowują pełnię władzy rodzicielskiej, która jednak sprawują zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu wychowawczym. Jakie elementy powinno zawierać takie porozumienie? Rodzice muszą uzgodnić terminy i wysokości wypłaty alimentów, zasady dotyczące miejsca zamieszkania dziecka, widywania się i kontaktowania z rodzicami, ale też np. z dziadkami, a nawet spędzania świąt czy kwestii dotyczących dalszej edukacji dziecka.

W jaki sposób sąd ustala zasady opieki nad dziećmi po rozwodzie?

Niejednokrotnie zdarza się, że wyżej opisane porozumienie rodziców nie jest możliwe. W takiej sytuacji to są orzeka o zasadach opieki nad dziećmi po rozwodzie. W jaki sposób sąd podejmuje taką decyzję?

Tłumaczy to prawnik z Kancelarii Adwokackich w Koninie i Słupicy: W praktyce najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której sąd ustanawia miejsce zamieszkania dzieci z tym rodzicem, który zajmował się nimi po rozwodzie. To znaczy jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden z rodziców opuścił rodzinę i nie zajmował się dziećmi – sąd nie przyzna mu opieki nad małoletnimi. Warto jednak zaznaczyć, że ograniczenie prawa do opieki nad dzieckiem nie przekreśla możliwości współdecydowania o wychowaniu dziecka oraz kontaktowania się z nim – te zasady ustali sąd w trakcie postępowania. Nie zawsze jednak jeden z rodziców chętnie zrzeka się swoich praw, często dochodzi do sytuacji, w które chęć opieki nad dziećmi wyraża oboje małżonków. W takim przypadku sąd, by zdecydować o ustaleniu prawa do opieki nad dziećmi, musi wziąć pod uwagę szereg czynników obejmujących szeroko pojęte dobro dziecka i możliwości rodziców. Wśród tych przesłanek istotną rolę odgrywa wiek dziecka, jego więź z rodzicami, a także warunki osobiste, np. zarobki małżonków i czas, jaki są w stanie poświęcić dzieciom. Istotne znaczenie mają też wyniki badań psychologicznych, a także zdanie dziecka. Warto tez zaznaczyć, że kierując się dobrem dziecka, sąd może pozbawić władzy jednego lub obojga rodziców.

śr. ocena 5 / głosów 3