Przedszkole

Wpływ przedszkola na rozwój dziecka

Przedszkole ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, gdyż jest to placówka edukacyjna. Jej głównym zadaniem jest rozwijanie umiejętności wychowanków, niezbędnych do dalszej nauki w szkole. Uzyskanie najlepszych efektów jest możliwe poprzez zagwarantowanie najmłodszym bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego z innymi podopiecznymi, ale też poczucia przynależności do grupy. Jaki jeszcze wpływ na rozwój dziecka ma przedszkole?

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Dzieci w wieku przedszkolnym wyjątkowo szybko rozwijają się pod wieloma względami. Kluczową rolę mają rozwój fizyczny, ale też umysłowy – wpływają one na poprawę zdolności dziecka w bliskim i dalszym otoczeniu. Poprawa formy fizycznej ułatwia kształtowanie spostrzeżeń malucha, rozwój mowy oraz myślenia. Ekspert z Przedszkola Niezapominajka wyjaśnia, że wszystko to odbywa się poprzez udział w zabawie i oddziaływanie otoczenia wychowawczego. Istotną rolę odgrywa także zaspokojenie potrzeb dziecka:

  • biologicznych tj. odpoczynku, snu, odżywiania,
  • psychicznych tj. przynależności do najbliższych, uznania ze strony rodziców itp.

Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa przedszkole?

Dzieci przebywające w grupie mogą nawzajem uczyć się od siebie, poznawać potrzeby innych, ale też zdobywać umiejętność panowania nad emocjami. Równie ważnymi zdolnościami, jakie zdobywają, są empatia i wyrażanie własnych uczuć. Wystarczy, że będą przebywać w grupie, nawet tej niewielkiej, i przestrzegać obowiązujących zasad – tyle wystarczy, by zyskały wspomniane umiejętności. To podczas zabaw i normalnych zajęć edukacyjnych uczą się wspólnego działania, ale też radzenia sobie z odmiennymi zdaniami i trudnymi sytuacjami. Poza tym dla maluchów najważniejsza jest przyjemność i radość, jaką czerpią z udziału we wspólnych grach i psotach. Istotne, by były one kreatywne, umożliwiały odgrywanie różnych ról i sytuacji, ale też uczyły wspólnego działania.

Ważną rolę w dobrym przedszkolu pełnią również osoby dorosłe. To nauczyciele i opiekunowie, z którymi spędzają większą część dnia pokazują im świat, pozwalają odkryć wyjątkowe miejsca, ale też troszczą się o najmłodszych i poświęcają im uwagę. Nic dziwnego, że w krótkim czasie stają się dla nich autorytetami – takimi osobami, którymi dzieci chciałyby zostać w przyszłości.

Nie należy zapominać o równie ważnych wsparciu i pobudzaniu do działania – to już zadanie do wykonania przez dorosłych. Interesowanie się dziećmi, ich pierwszymi problemami, ale też chwalenie za osiągnięcia to kwestie, które odgrywają kluczową rolę w procesie dojrzewania społecznego. Nawet jeśli dziecięce problemy dla dorosłego wydają się błahe i mało ważne – warto poświęcić im czas. Złe zachowania i zwyczaje mogą zostać przez dzieci łatwo zapamiętane, zwłaszcza jeśli znajdują się one w nowej sytuacji i otoczeniu.

śr. ocena 0 / głosów 0