przedszkole

W jaki sposób działają przedszkola artystyczne?

Oferty przeszkoli są coraz ciekawsze. Prócz standardowej oferty, związanej z opieką nad maluchami, czuwaniem nad ich rozwojem emocjonalnym i społecznym, coraz więcej jest propozycji zajęć dodatkowych, pozwalających naszym dzieciom rozwijać się w wybranych dziedzinach. Jest wiele przedszkoli profilowanych: sportowych, językowych, ekologicznych, steinerowskich, Montessori, wyznaniowych. Jak na ich tle wygląda specyfika przedszkoli artystycznych?

Przedszkola działają w ramach różnorodnych formuł. Są placówki państwowe, społeczne, prywatne. Ich oferta, prócz konieczności realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, może się różnić. Program przedszkoli profilowanych powstaje w taki sposób, że prócz typowej funkcji opiekuńczo – wychowawczej, tworzona jest oferta zajęć dodatkowych. W przedszkolach artystycznych – wyjaśnia pracownik Niepublicznego przedszkola Promyk  – w ofercie dodatkowych zajęć dla dzieci zajęcia artystyczne mają szczególnie istotne miejsce.

Specyfika przedszkoli artystycznych

Standardowy program poszerzony jest w szczególności o ofertę zajęć artystycznych. Takie przedszkole stawia sobie za cel kształtowanie wrażliwości na sztukę, uważności na własne emocje i umiejętność ich twórczej ekspresji, wyrabianie poczucie estetyki, nie tylko tradycyjnie pojmowanej. Przedszkolaki  uczą się nowych technik plastycznych, naturalnej ekspresji ciała poprzez taniec, śpiew, teatr. Uczą się, że bycie twórcą, czy odbiorcą sztuki jest czymś oczywistym.

Dlaczego zajęcia artystyczne?

Wpływu zajęć artystycznych na rozwój dziecka nie sposób przecenić. Podczas zajęć muzycznych rozwija się wrażliwość na dźwięki, poczucie rytmu, kształci się słuch. Podczas śpiewania piosenek dzieci uczą się prawidłowego oddychania, bezpiecznej emisji głosu, rozpoznawania i odtwarzania linii melodycznych. Dzięki zajęciom tanecznym nabierają świadomości własnego ciała, orientacji przestrzennej, ćwiczą koordynację ruchową. Uczą się zarówno współpracy w grupie (wspólnie wykonując układy taneczne) jak  i pracują nad indywidualną ekspresją ruchową i estetyką ruchów.

Sztuka i religia

Spośród licznych formuł działania przedszkoli artystycznych oferta Niepublicznego przedszkola Promyk wyróżnia się tym, że daje więcej możliwości wyboru – jest przedszkolem muzycznym, artystycznym,  ale także sportowym. Wszystko zależy od tego, na jakie dodatkowe zajęcia zdecyduje się rodzic. Promyk przywiązuje też wagę do rozwoju duchowego dziecka –  jest przedszkolem katolickim.

śr. ocena 5 / głosów 5