Rola przedszkola w rozwoju dziecka

Do przedszkoli uczęszcza dziś coraz więcej maluchów. Często oboje rodzice muszą pracować, a na codzienną pomoc babci nie zawsze mogą liczyć. Ale przedszkole to nie tylko konieczność, ale też szansa dla dziecka na lepszy i szybszy rozwój. Dobre przedszkole wychowuje i edukuje, wszechstronnie przygotowując dziecko do pójścia do szkoły. Jaką jeszcze ważną rolę odgrywają takie placówki?

Cele wychowania przedszkolnego

Obawy zarówno samych dzieci, jak ich rodziców związane z pójściem do przedszkola okazują się zwykle bezpodstawne. Jeśli w placówce pracują dobrzy pedagodzy, którzy z oddaniem wykonują swoją pracę, a do tego przedszkole jest dobrze wyposażone i bezpieczne, jest duża szansa, że spełni ono wszelkie oczekiwania i będzie z sukcesem realizować założone cele. Można wymienić kilka głównych zadać wychowania przedszkolnego, są to m.in. wszechstronny rozwój dziecka obejmujący sferę psychiczną, emocjonalną, społeczną oraz intelektualną, rozwój konkretnych umiejętności przypisanych dzieciom w danym wieku, promowanie zdrowego trybu życia, nauka prawidłowych interakcji z innymi dziećmi oraz dorosłymi, tworzenie pozytywnego wizerunku siebie. Warto też pamiętać, że z uwagi na wczesny etap rozwoju dziecka i jego możliwości koncentracji, inaczej niż w szkole, nauka odbywa się w dużej mierze poprzez zabawę.

Rozwój przede wszystkim

Szczegółowe informacje dotyczące celów wychowania przedszkolnego można znaleźć w podstawie programowej. Podkreśla ona wyraźnie rolę przedszkola w rozwoju dziecka.  Przedszkolni pedagodzy objaśniają dziecku świat i uczą otwartości na potrzeby innych ludzi. Dziecko uczy się empatii w kontaktach z rówieśnikami, u przedszkolaków kształtują się też takie cech charakteru jak odpowiedzialność i samodzielność. Wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka następuje poprzez różnego rodzaju zadania ruchowe, intelektualne czy artystyczne. Sprzyjają mu też aktywności organizowane przez wychowawców poza samym przedszkolem np. spacery, wycieczki, udział w spektaklach. Do przedszkola bywają też zapraszani różni ciekawi dla dzieci goście np. strażacy, którzy wzbogacają ich wiedzę o świecie. Często już w przedszkolu dzieci rozpoczynają też swoją przygodę z muzyką, tańcem czy nauką języków obcych. Jak zauważa przedszkolanka z prywatnego przedszkola Elfik, w którym dzieci mają możliwość m.in. nauki tańca współczesnego oraz języka angielskiego i niemieckiego, tego rodzaju aktywności niesamowicie wpływają na rozwój młodego człowieka, a do tego mogą stać się dla niego pasją na całe życie.

śr. ocena 5 / głosów 5