Cechy dobrej szkoły podstawowej

Wybór szkoły dla dziecka to ogromna odpowiedzialność. Od tego do jakie dziecko będzie miało pierwsze doświadczenia, może zależeć cały proces jego edukacji w przyszłości, a co za tym idzie dorosłe życie w ogóle. Chcielibyśmy podjąć jak najlepszą decyzję, żeby ułatwić dziecku start, ale czasami zupełnie nie mamy pojęcia jak się do zbadania sprawy zabrać…

Lokalizacja

Punkt, który pozornie nie ma nic wspólnego ze zdobywaniem wiedzy i edukacją. Jednak musimy mieć świadomość, że odległość szkoły od naszego miejsca zamieszkania, będzie wpływała na organizację całego naszego codziennego życia. Dalekie dojazdy potrafią zabrać nawet 3 godziny z dziennego grafiku. Jeśli uwzględnimy czas dziecka na zajęcia dodatkowe, odrabianie lekcji czy po prostu zabawę po szkole – to bardzo dużo. Dobre szkoły oferują też możliwość dojeżdżania dziecka autobusem czy busem szkolnym.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności

Dzieci uczęszczające do dobrej szkoły potrafią posługiwać się zdobytą wiedzą, umiejętnie wykorzystując ją w codziennych sytuacjach. To bardzo ważne, żeby materiał nie był tylko wkutymi na pamięć informacjami i żeby wiedzieć, gdzie dane fakty znajdują zastosowanie, co z nich wynika i jak można takiej wiedzy praktycznie używać.

Zajęcia z języków obcych w szkole pomogą dziecku w zdobyciu kompetencji językowych i komunikacyjnych. A dla dzieci wykazujących szczególne zainteresowanie którymś z przedmiotów powinny być dostępne koła zainteresowań: matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, młodego humanisty, językowe czy Klub Kreatywnego Myślenia.

Rozwijanie pasji i wszechstronnych zainteresowań

Są takie szkoły jak na przykład Promyk Szkoła jak Dom, które mają profil muzyczny, plastyczny, czy teatralny.

Wiemy jak ważny jest rozwój osobowości dziecka na etapie kształcenia wczesnoszkolnego. Dlatego też dużą rolę przywiązujemy do zajęć kształtujących samodzielne i twórcze, kreatywne myślenie. Podopiecznym zapewniamy warunki do wszechstronnego rozwoju ich umiejętności i talentów.

Udowodniono, że zajęcia artystyczne bardzo wspomagają wszechstronny rozwój ucznia, a co za tym idzie ułatwiają mu naukę przedmiotów bardziej klasycznych typu matematyka czy języki obce.

Ponadto w dobrych szkołach spotykamy się z zajęciami typu śpiew, nauka gry na instrumentach, ceramika, robotyka i tym podobne.

Możliwość tworzenia relacji z rówieśnikami na wielu poziomach

Zajęcia sportowe są miejscem, gdzie dzieci mają również możliwość rozwijania charakteru i odnajdowania swojego miejsca w stosunkach społecznych. Uczą się bycia częścią drużyny, pokonywania swoich słabości, czy chociażby trzymania się określonych zasad gry. Do najczęstszych zajęć sportowych w szkołach należą: pływanie, sztuki walki, gry zespołowe, taniec czy szachy.

śr. ocena 5 / głosów 4