Przebieg świeckiej uroczystości pogrzebowej

Pogrzeb świecki jest niereligijną ceremonią pogrzebową, często nazywaną także humanistyczną. Charakteryzuje się bogatą obrzędowością, pod wieloma względami różniącą się od tradycyjnych obrzędów katolickich. Składają się na nią liczne elementy, które czynią ją wyjątkową i podniosłą. Sprawdźcie jak wygląda przebieg świeckiej uroczystości pogrzebowej.

Mistrz ceremonii

Pogrzeb świecki różni się od katolickiego wieloma szczegółami, jednak tym najważniejszym jest obecność mistrza ceremonii, zastępującego w niej księdza. Dba on zarówno o scenariusz, jak i właściwy przebieg ceremonii. Jego obowiązki zaczynają się już przed pogrzebem, kiedy to przeprowadza wywiad z rodziną zmarłego. Na jego podstawie przygotowuje wspomnienie o nieboszczyku, którym później dzieli się z przybyłymi gośćmi w trakcie uroczystości.  Wspomnienie musi być autentyczne, ale też delikatne. Powinno przybliżać zebranym osobowość zmarłego, jego pasje, priorytety i upodobania.

Mistrz ceremonii, podobnie jak ksiądz podczas pogrzebu katolickiego, ma na tę okazję specjalny strój. Składają się na niego czarna toga, białe rękawiczki i plastron.

Przebieg uroczystości

Świecka ceremonia pogrzebowa wyróżnia się bogatą obrzędowością. W czasie jej trwania wygłaszane są przemówienia, wystawia się zwłoki na widok publiczny, a nawet odbywa się koncert muzyki poważnej. Wszystko to sprawia, że znacznie różni się od, znanych nam wszystkim, pogrzebów katolickich – wyjaśnia nasz rozmówca, reprezentujący Zakład Pogrzebowy Witwicka.

Pogrzeb świecki rozpoczyna się akcentem muzycznym, który poprzedza przywitanie żałobników i wygłoszenie wspomnienia o zmarłym. Po nim zazwyczaj odbywa się koncert okolicznościowy, na którym muzyka wykonywana jest na żywo lub odtwarzana z nośników dźwięku. Czasem podczas uroczystości odtwarzana jest także prezentacja multimedialna, która zawiera np. zdjęcia zmarłego lub filmy z jego udziałem.

Istotą świeckiej ceremonii pogrzebowej jest brak sztywno określonych reguł co do jej przebiegu. Charakter uroczystości może zmieniać się i dostosowywać względem oczekiwań bliskich zmarłego lub jego własnej wizji (jeśli przekazał takową przed swoją śmiercią).

Świecki pogrzeb kończy się przejściem na cmentarz. Tam następuje pożegnanie zmarłego, złożenie jego ciała do grobu oraz podziękowanie zgromadzonym żałobnikom.

Dla kogo pogrzeb świecki

Świecka uroczystość pogrzebowa skierowana jest do ateistów, agnostyków, ale również do osób wierzących, które nie odnajdują się w dogmatach żadnego z funkcjonujących Kościołów.

śr. ocena 5 / głosów 3