sport-dla-seniora

Najlepszy sport dla seniora

Uprawianie aktywności fizycznej jest konieczne dla utrzymania najlepszego zdrowia również w wieku podeszłym. Osoby starsze, które doświadczają stopniowego ograniczenia możliwości wykonywanych ruchów, łatwo zniechęcają się do dbania o fizyczną formę, co grozi coraz szybszą utratą sprawności.

Z czasem ludzki organizm słabnie, a czynności, które wcześniej wydawały się naturalne, sprawiają coraz więcej trudności, a nawet przysparzają bólu. Jednak zaniechanie wszelkiej aktywności jest w takiej sytuacji najgorszym, na co można się zdecydować – przekonuje nasz rozmówca z Senior Residence.

Osoby starsze powinny dbać o odpowiednią ilość ruchu, z tym że dostosowanego do ich bieżących możliwości.

Zajęcia rehabilitacyjne

Najlepszym sposobem na podtrzymanie sprawności ruchowej w wieku podeszłym jest uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez rehabilitanta. Zazwyczaj obejmują one gimnastykę, również z wykorzystaniem prostych przyrządów. Trening pod okiem eksperta jest zawsze satysfakcjonujący i bezpieczny.

Spacery

Równie dobrym pomysłem jest też regularne spacerowanie. Dla osób, które zawsze były bardzo aktywne, przejście z szybkich sportów wymagających dużego wysiłku do spacerów, odbywa się właściwie naturalnie. Coraz popularniejszym sportem wśród osób starszych jest nordic walking.

Tym seniorom, którzy już doświadczają pewnych trudności w poruszaniu się, należy zapewnić bezpieczne warunki do spacerowania. Dobrym pomysłem jest też trening zapobiegania upadkom.

Inne sporty na świeżym powietrzu

Warto pamiętać o ruchu na świeżym powietrzu i korzystać z niego zawsze, gdy nadarza się taka okazja. Oprócz wspomnianych wyżej spacerów, seniorzy bardzo chętnie rywalizują. Wśród konkurencji najlepiej odpowiadających seniorom możemy wymienić gry wymagające rzucania do celu, jak np. francuskie bule, ringo, a nawet rzuty piłką do kosza.

śr. ocena 4.8 / głosów 5