Nurek

Charakterystyka gazów wykorzystywanych w nurkowaniu: Nitrox, Trimix

Nurkowie, schodząc pod wodę, korzystają z butli gazowych. W ich wnętrzu znajduje się najczęściej powietrze, chociaż coraz popularniejsze stają się mieszanki gazów – Nitrox i Trimix. Mają one odmienne właściwości i są stosowane w różnych sytuacjach. Różnią się od siebie składem i charakterystyką. Ich zastosowanie zależy w dużym stopniu od sposobu, w jaki oddziałują na człowieka i na jego fizjologię. Który więc najlepiej wybrać?

Czym charakteryzuje się Nitrox?

Nitrox jest mieszanką tlenowo-azotową. Zawartość tlenu w jej składzie wynosi więcej niż 21%. Jeśli zmniejszy się ilość azotu w mieszance, wpłynie to pozytywnie na właściwości nurkowania do 40 m. Jeśli będziemy przestrzegać określonych zasad, to mieszanka Nitrox jako czynnik oddechowy okaże się bezpieczniejsza od powietrza.

Jak mówi specjalista z firmy szkolącej nurków osmiornica.eu: ,,Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na głębokość nurkowania i czas ekspozycji. Jeśli zwiększymy ilość tlenu w mieszance, kosztem mniejszej ilości azotu, to czas nurkowania może się wydłużyć ze względu na mniejsze zadłużenie dekompresyjne.”

Najpopularniejszym rodzajem Nitroxu jest ten z zawartością tlenu sięgającą 32% lub 36%. Nitroxów o zawartości tlenu powyżej 50% używa się, jako gazu do dekompensacji w przypadku nurkowań głębokich. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, można nurkować używając specjalnych komputerów nitroksowych.

Co charakteryzuje Trimix?

Trimix jest mieszaniną tlenu, helu i azotu. Stosuje się go do nurkowania powyżej głębokości 50 metrów. Jest to najczęściej polecany gaz dla nurków działających na dużych głębokościach. Stosowanie Trimixu wymaga dokładnego szkolenia oraz dużego doświadczenia, jako nurek. Trimix stosuje się najczęściej na dużych głębokościach, a w zależności od poziomu procentowego zawartości tlenu można używać go od samej powierzchni. Również jego zastosowanie zależy od zawartości tlenu. Jeśli wynosi ona 21%, czyli tyle ile w powietrzu, to jest to Trimix normoksyczny. Najczęściej jednak mieszanki zawierają mniej niż 16% tlenu. Wówczas nie nadają się do nurkowania na małej głębokości. Skład i zawartość gazów w mieszance zależy od głębokości, na jaką chcemy nurkować. Im wyższa zawartość helu, kosztem tlenu i azotu, tym mniejsze ryzyko narkozy głębin, stąd taki gaz będzie lepszy na duże głębokości. Bardzo istotne jest, aby pamiętać, że wszelkie gazy mogą działać niekorzystnie na organizm nurka, jeśli ich ciśnienie przekroczy normę.

śr. ocena 5 / głosów 1