Znaczenie map powykonawczych

Budowa własnego domu jest dla wielu z nas spełnieniem jednego z największych marzeń. Jednocześnie stanowi proces kosztowny i czasochłonny, w którym uczestniczy także aparat państwowy. Po ukończeniu prac nie można przejść od razu do korzystania z budynku. Musimy jeszcze zgłosić zakończenie budowy do nadzoru budowlanego i w tym celu wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Co to jest inwentaryzacja powykonawca

Inwentaryzacja powykonawcza polega na zgromadzeniu informacji o tym, co na skutek budowy uległo zmianie na danej działce. W tym celu przeprowadza się pomiary geodezyjne. Wykonują je firmy wyspecjalizowane w geodezji i kartografii (np. Geomap). W pomiarach należy uwzględnić rozmieszczenie elementów zagospodarowania działki w przestrzeni. Dotyczy to zarówno obiektów na powiechrzni ziemi, jak i tych, które znajdują się pod nią – a więc przewodów, ciągów ciepłowniczych czy gazowniczych, kanalizacji i innych. Wszystkie elementy, które docelowo znajdą się pod ziemią, należy poddać pomiarowi przed ukryciem ich w gruncie, a zatem pomiar powinien odbyć się jeszcze w trakcie prac budowlanych. Dokumentacja powstała na bazie pomiarów powinna umożliwiać wykonanie mapy powykonawczej.

Po co jest mapa powykonawcza?

Geodeta, który wykonywał pomiary (musi to być fachowiec posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji  w dziedzinie geodezji i kartografii), przekazuje pełną dokumentację do stosownego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, który prowadzi Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Wszystkie zmiany, jakie zaszły od chwili planowania inwestycji do momentu jej ukończenia, są nanoszone na mapę zasadniczą.

Dzięki sporządzaniu dokumentacji i map powykonawczych można zweryfikować, czy budowa przebiegła zgodnie z projektem i np. czy nie doszło do samowoli budowlanej już na etapie prac. Dokumentacja powykonawcza jest podstawą do wydania lub niewydania zgody na użytkowanie budynku. Jest także bardzo ważna dla przyszłych planów zagospodarowania terenu, dostarcza bowiem informacji o gęstości zabudowy, obecnych na danym terenie instalacjach i ciągach mediów. Informacje zawarte na mapach powykonawczych służą aktualizowaniu stanu wiedzy o danym terenie i mogą mieć wpływ np. na wartość działek w danej okolicy oraz możliwe sposoby ich zagospodarowania.

Wykonanie rzetelnych pomiarów geodezyjnych jest naszym obowiązkiem. Warto pamiętać, że osoba świadcząca usługi geodezyjne powinna mieć odpowiednie uprawnienia.

śr. ocena 5 / głosów 1