Wilgoć w domu

Zawilgocenie ścian w pomieszczeniach. Skutki i zagrożenia

Problem wilgoci może pojawić się w każdym momencie, a dotyczy nie tylko starych, ale też nowych budynków. Może być wynikiem osadzania się na ścianach pary wodnej, jak również efektem działania czynników zewnętrznych, które oddziałują na obiekt — deszczu, mgły czy wód gruntowych. Wilgoć z kolei sprzyja rozwojowi grzyba i pleśni, a w efekcie narusza konstrukcję budynku. Zobacz, jak z nią walczyć.

Uniknięcie wilgoci jest praktycznie niemożliwe. Jednak nowoczesne technologie wykorzystane na etapie budowy, ocieplania czy ogrzewania budynku pozwalają ten problem zwalczyć. Niedopuszczenie do zawilgocenia domu pozwala na życie w przyjaznym i zdrowym środowisku. Co się jednak stanie, kiedy w wyniku awarii instalacji lub zalania dojdzie do nasiąknięcia ścian zewnętrznych i wewnętrznych wodą na dużą skalę? Wówczas jedynym ratunkiem jest profesjonalne osuszanie.

Wpływ wilgoci na kondycję budynku

Woda, która przedostaje się do wnętrza przez nieszczelne blachy, okna, drzwi lub posadzki, może wywołać poważne szkody. Przy niskich temperaturach pojawia się ryzyko zamarzania wody w rurach lub szczelinach, co z kolei może być przyczyną rozsadzania poszczególnych fragmentów ścian czy instalacji.

Problemem jest także zła wentylacja i niepoprawnie wykonana izolacja termiczna budynku. Gdy wilgoć gromadzi się w środku i nie ma ujścia na zewnątrz, zawilgoceniu ulegają ściany, stropy i posadzki. Niestety te zmiany nie zawsze są widoczne gołym okiem. Najczęściej do rozwoju drobnoustrojów, grzyba czy pleśni dochodzi pod tapetami
i dywanami czy za meblami. Tworzący się w pomieszczeniach mikroklimat jest nie tylko niebezpieczny dla kondycji budynku, ale też niezdrowy dla przebywających w nich osób.

Wpływ wilgoci na zdrowie i życie ludzi

Jeżeli zauważysz jakiekolwiek niepokojące symptomy związane z zawilgoceniem pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych, natychmiast reaguj. Wezwanie profesjonalnej firmy, takiej jak Biodry, umożliwi szybkie osuszenie wnętrz bezinwazyjnymi metodami.

Dlaczego wilgoć jest niebezpieczna? Ponieważ:

  • sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów,
  • niekiedy woda może wchodzić w relacje z chlorkami i siarczanami, które po rozpuszczeniu w cieczy stają się agresywne,
  • jest przyczyną nieprzyjemnych zapachów,
  • może wywoływać reakcje alergiczne i uczuleniowe,
  • wpływa na pogorszenie samopoczucia, często jest przyczyną chorób nowotworowych, oddechowych, spadku płodności czy podrażnień skóry.

Ze względu na negatywny wpływ wilgoci na budynek i jego poszczególne elementy, a także na zdrowie i samopoczucie lokatorów czy pracowników, trzeba podjąć szybkie i skuteczne działania zmierzające do definitywnego rozwiązania problemu.

śr. ocena 5 / głosów 1