Zasady BHP przy pracy na wysokościach

Zasady BHP przy pracy na wysokościach

Prace prowadzone na wysokości ze względu na potencjalne ryzyko wypadku i zagrożenie dla zdrowia i życia wykonujących je osób wymagają zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania zasad BHP. Z kolei na pracodawcy ciąży tu obowiązek zapewnienia odpowiedniego wyposażenia i zabezpieczeń dla personelu, dostosowanego do rodzaju wykonywanych robót.

Prace na wysokości – definicja

Do prac na wysokości zaliczamy te roboty, które wykonywane są minimum 1 metr nad poziomem podłogi (w obiektach) lub ziemi (na zewnątrz). Nie zaliczamy do tej kategorii takich prac, które wykonywane są w miejscach osłoniętych ze wszystkich stron pełnymi ścianami o wysokości co najmniej 1,5 metra, ścianami wyposażonymi w okna szklane lub stałe konstrukcje zabezpieczające pracowników przed upadkiem.

Uprawnienia do pracy na wysokościach

Jak wyjaśnia ekspert z firmy Climbing Service, prace wysokościowe mogą być realizowane przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, mających odbyte szkolenie BHP i instruktaż stanowiskowy obejmujący również zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami, a także zapoznane z oceną ryzyka zawodowego. Osoby takie muszą również potrafić posługiwać się środkami ochrony indywidualnej niezbędnymi przy pracy na danym stanowisku.

Obowiązki pracodawcy

W przypadku realizacji prac na wysokości pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, w tym nadzoru nad pracami, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instruktażu stanowiskowego. Przepisy BHP stanowią też wymóg montażu balustrad składających się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m – jeśli mamy do czynienia z pracą na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w przebywają pracownicy lub które służą im jako przejścia podczas pracy. Jeżeli z jakichś powodów nie można zamontować takich balustrad, pracodawca powinien zapewnić inne, adekwatne środki ochrony takie jak sprzęt zabezpieczający przed upadkiem (np. szelki bezpieczeństwa). 

Szczegółowe zalecenia BHP

Różne rodzaje zabezpieczeń są wymagane przez obowiązujące przepisy BHP w zależności od tego, czy prace na wysokości prowadzone są na drabinach przenośnych; na klamrach i podwyższeniach; na rusztowaniach ruchomych i podestach roboczych czy na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach i konstrukcjach budowlanych bez stropów. Pracodawca ma obowiązek dokładnie się w nimi zapoznać i je wdrożyć.

śr. ocena 5 / głosów 1