Bezpieczne wyburzanie

Zasady bezpieczeństwa przy wyburzaniu domów

Wyburzanie budynków, zwłaszcza tych o pokaźnej kubaturze nie należy do zadań łatwych, a tym bardziej bezpiecznych. Sytuację dodatkowo utrudnia sąsiedztwo innych budynków, ogrodzeń, chodników, czy ruchliwej ulicy. Dlatego na placu wyburzeniowym należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych, niezależnie od tego czy wyburzanie będzie mechaniczne, czy z użyciem materiałów wybuchowych.

Co mówią przepisy?

Wyburzanie domów powinno przebiegać nie tylko według zasad zdrowego rozsądku, ale jest również uszczegółowione w obowiązujących przepisach. Sposób przeprowadzania tego typu prac jest szczegółowo opisany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Do najważniejszych zaleceń bezpieczeństwa dotyczących wyburzania budynków, można zaliczyć:

  • ogrodzenie i oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi;
  • odłączenie sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej przed rozpoczęciem rozbiórki;
  • wstrzymanie robót w przypadku wiatru o prędkości większej niż 10 m/s;
  • zakaz przebywania ludzi na niższych kondygnacjach budynku podczas robót rozbiórkowych;
  • stosowanie do usuwania gruzu zsuwnic pochyłych lub rynien zsypowych – zabezpieczonych przed wypadaniem gruzu – aby gruz nie zalegał na dachach lub stropach, ponieważ mogłoby to grozić zawaleniem poszczególnych części budynku;
  • zakaz podkopywania lub podcinania ścian lub innych części budynku w celu przewracania ścian.

W przypadku zastosowania materiałów wybuchowych przepisy również uszczegółowiają zakres zabezpieczeń, które należy podjąć.

– Tutaj zagrożenia związane są ze szkodliwymi skutkami oddziaływania fali uderzeniowej, rozrzutem ewentualnych odłamków oraz działaniem termicznym. Szczególnie należy więc zadbać o zabezpieczenie stref destrukcyjnego oddziaływania wybuchu przed przedostaniem się do nich osób trzecich. Do tego rodzaju prac wymagane są odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, które posiada nasza firma. – mówi ekspert z firmy wyburzeniowej MK Explosion z Warszawy.

Zabezpieczenie pracowników

W trakcie prowadzenia prac wyburzeniowych każdy z pracowników powinien bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej. Kaski ochronią przed urazami głowy. Okulary i maski ochronne są niezbędne w miejscach gdzie panuje znaczne zapylenie powietrza. Rękawice ochronne zapewnią osłonę przed ewentualnymi obrażeniami, czy oparzeniami. Pracownicy wykonujący prace w skrajnych częściach konstrukcji powinni być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa. Przepisy stanowią także, iż w trakcie prowadzenie prac z materiałami wybuchowymi, tzw. ekipa strzałowa powinna być ubrana w jednolitą odzież, spełniającą wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną.

Choć wyburzanie może wydawać się czynnością łatwą, w rzeczywistości stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego warto postawić na profesjonalną firmę, która zadba o zarówno o bezpieczeństwo, jak i o wszelkie formalności.

śr. ocena 5 / głosów 1