Zasadność stosowania ekranów akustycznych

Hałas komunikacyjny jest naturalną cechą przestrzeni wielkomiejskiej oraz okolic dróg szybkiego ruchu. Istnienie tego zjawiska nie tylko ma niekorzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, ale również destrukcyjnie wpływa na przyrodę. Metodą walki z hałasem są ekrany akustyczne montowane w miejscach, które są na niego szczególnie narażone. Czy budowa takich osłon jest zasadna?

Czym jest hałas komunikacyjny?

Pojęcie hałasu komunikacyjnego jest doskonale znane, a o jego uciążliwości każdego dnia przekonują się mieszkańcy miast. Jest on również problemem w sąsiedztwie dróg szybkiego ruchu oraz tras przelotowych, po których kursują ciężarówki oraz pojazdy osobowe rozwijające duże prędkości. Poziom hałasu określa się w decybelach. Na drodze o średnim natężeniu ruchu wynosi on 70 dB. Zważywszy, że próg ludzkiego bólu wynosi 130 dB, można sobie wyobrazić, jak duże szkody dla organizmu niesie hałas komunikacyjny. Negatywne oddziaływanie na zdrowie nie dotyczy jedynie narządu słuchu. Stałe narażenie na zbyt intensywne dźwięki prowadzi do powolnego niszczenia układu nerwowego. Społecznym efektem tego zjawiska jest pogorszenie komunikacji między ludźmi, powstawanie napięć, wzrost liczby kłótni i wypadków, a także wzrost zachorowań na zawodową głuchotę. Równie negatywne skutki odczuwa przyroda. Hałas obniża wartość terenów rekreacyjnych
i niekorzystnie wpływa na zachowanie zwierząt.

Czym są ekrany akustyczne i jak działają?

Jedną z metod walki z hałasem komunikacyjnym jest oddzielanie stref, które go generują. Firma CM Construction specjalizuje się w budowie specjalnych ekranów akustycznych, których zadaniem jest wytłumianie dźwięków w chronionych nimi obszarach. Ekran akustyczny składa się z metalowej konstrukcji nośnej, której wnętrze wypełnia się specjalnymi płytami – pełnymi lub przejrzystymi. Cechą tych wypełnień jest ich dźwiękochłonność. Efekt wyciszenia jest osiągany za pomocą zjawiska cienia akustycznego, czyli wytworzenia strefy, w której poziom decybeli jest znacznie niższy od tego
w otoczeniu. Ekrany akustyczne wykonuje się z materiałów, które częściowo pochłaniają dźwięki, a częściowo je odbijają.
Te, które powracają do źródła, są jednak znacznie słabsze.

Czy stosowanie ekranów akustycznych jest zasadne?

Oczywistym jest, że należy eliminować wszystkie te czynniki, które mają destrukcyjny wpływ na zdrowie, przyczyniają się do dyskomfortu lub niekorzystnie zmieniają otoczenie. Do takich czynników zalicza się również hałas komunikacyjny. Dlatego można stwierdzić, że ekrany akustyczne są niezbędne i spełniają założoną rolę. Aby jednak skutek był właściwy, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • Ekrany akustyczne powinny być wykonane z materiałów o właściwościach pochłaniających lub odbijających dźwięki. Zaliczają się do nich: drewno, beton i jego odmiany (żelbeton, keramzytobeton, trocinobeton), poliwęglan, akryl, PVC.
  • O skuteczności tworzenia cienia akustycznego decyduje wysokość ekranów. Ekrany o wysokości 5-6 m chronią jedynie przed dźwiękami o natężeniu do 10 dB. Do ochrony przed hałasem komunikacyjnym konieczne są wysokie przegrody.
  • Lepsze efekty odbijania dźwięków zapewniają ekrany o wyokrąglonej płaszczyźnie.
  • Przed montażem paneli jest konieczne wykonanie precyzyjnych pomiarów i dostosowanie konstrukcji do przebiegu fal dźwiękowych i ich natężenia.

Budowa ekranów akustycznych jest konieczna, ponieważ pozwala w znacznym stopniu ograniczyć wpływ dźwięków na nasze otoczenie. Ważne są jednak profesjonalne podejście
i wiedza z dziedziny fizyki, dzięki którym tworzone konstrukcje będą maksymalnie skuteczne.

śr. ocena 5 / głosów 6