podklady-betonowe

Wymagania stawiane podkładom betonowym

Podkład to warstwa, na której układa się posadzkę. Jest to konieczne, aby podłoga była równa i wytrzymała. Wyróżnia się różne rodzaje podkładów, a kryteria podziału to konstrukcja oraz zastosowane materiały. Bardzo często wykonywane są podkłady betonowe. Czym powinny się cechować, aby podłoga powstała na ich bazie spełniała wymagania, była trwała, komfortowa i bezpieczna?

Charakterystyka podkładów betonowych

Podkłady betonowe zaliczają się do podkładów monolitycznych, czyli wykonywanych na mokro. Należy je odróżnić od podkładów suchych, które są dostarczane w postaci prefabrykatów. Znacznie częściej wykonuje się podkłady monolityczne. Dlaczego? O zaletach podkładów betonowych i innych z grupy przygotowywanych na mokro opowie ekspert, przedstawiciel Grupy BARG, ogólnopolskiej sieci akredytowanych laboratoriów budowlanych i drogowych:

Podkłady monolityczne, w tym podkłady betonowe, dają duże możliwości, jeśli chodzi o uzyskiwanie właściwości niezbędnych w danym miejscu. Nie jest to takie proste, gdy korzystamy z prefabrykowanych podkładów suchych w postaci na przykład gotowych płyt. Wytrzymałość podkładu betonowego może być właściwie dowolnie dobierana do tego, jak będzie on eksploatowany i w jakich warunkach. Przy tym właściwości techniczne takiego podkładu są jednorodne – w całej masie betonowej takie same. Do zalet należy też zaliczyć to, że podkłady na mokro są bardzo łatwe do wykonania.

Jakie zadania spełniają podkłady betonowe?

Podkłady mają bardzo ważne funkcje. Powinny być dostosowane do planowanej posadzki oraz do przeznaczenia wnętrza. Najważniejszym zadaniem jest umożliwienie stworzenia idealnie gładkiej tafli podłogi, a także zapewnienie jej trwałości. Piękny dębowy parkiet na krzywym podkładzie bardzo szybko ulegnie zniszczeniu.

Podkłady betonowe muszą być nie tylko równe. Ważne jest ich idealne wysuszenie. Powierzchnia powinna być wolna od rys i pęknięć. Dąży się do idealnej gładkości. Istotne są też wymiary. Dopuszcza się nie więcej niż 2 mm odchyłu na metr i nie więcej niż 5 mm na całej długości albo szerokości pomieszczenia. Określona jest także najwyższa dopuszczalna wilgotność podkładu. Dla tego z betonu nie powinna ona przekraczać 3%.

Podkład ma przenosić obciążenia z posadzki na podłoże. Warstwa podkładu jest więc konieczna. W przypadku pomieszczeń, w których obecna jest woda, warstwa podkładowa musi zapewniać jej odpływ. Służy do tego spadek w kierunku kratki ściekowej. 1,5% spadku na ogół wystarcza, a dla użytkownika jest to nieodczuwalne.

Ważnym parametrem jest odporność. Podkłady betonowe przygotowuje się według określonych w projekcie wytycznych. Można więc stworzyć podkład betonowy o odpowiednim poziomie odporności na ściskanie i zginanie. Standardowo wartości te wynoszą od 12 do 65 MPa (odporność na ściskanie) i od 3 do 11 MPa (odporność na zginanie).

śr. ocena 0 / głosów 0