Wymagania dla kandydatów na uprawnienia SEP

Zawód elektryka cieszy się coraz większą popularnością. W najlepszy sposób zaświadcza o tym rosnąca ilość szkoleń, przygotowujących do egzaminów SEP-owskich (SEP; skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Posługiwanie się tytułem zawodowym elektryka jest zresztą dość znaczącym uproszczeniem. Kandydaci wyrażający aspiracje do uzyskania uprawnień zdobywają bowiem bardzo szerokie kwalifikacje, obejmujące eksploatację i dozór urządzeń elektroenergetycznych, energetycznych oraz gazowych.

Szkolenia na uprawnienia SEP obejmują kilka grup uprawnień. Do tych podstawowych zaliczamy Grupę 1 (eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną), Grupę 2 (urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne), a także Grupę 3 (urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające paliwa gazowe). Wymagania stawiane kandydatom każdej z grup są jednakowe.

Kto może przystąpić do szkolenia?

Głównym warunkiem przyjęcia na szkolenie jest ukończenie 18. roku życia. Osoba pretendująca do uzyskania uprawnień zawodowych powinna zdawać sobie sprawę z obowiązków i wyzwań jakie na nią czekają – zwłaszcza w kontekście obsługi wielu niebezpiecznych instalacji i urządzeń, które użytkowane w niewłaściwy sposób mogą zagrozić zdrowiu, a nawet życiu. Od uczestników nie jest wymagana rozległa wiedza fachowa. Nie są też zobligowani do posiadania wykształcenia elektrycznego (wystarczy legitymować się wykształceniem podstawowym). To rolą szkolenia jest przekazanie niezbędnych informacji na temat budowy i eksploatacji urządzeń, sieci oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Kursant zapoznaje się też z przepisami prawa oraz procedurami bezpieczeństwa.

Jak przystąpić do szkolenia?

Przystąpienie do szkolenia jest bardzo proste. Wystarczy udać się do Ośrodka Szkoleniowego, który przeprowadza takie kursy. Większość szkół prowadzi nabór otwarty dla pojedynczych osób, choć zdarzają się też szkolenia zamknięte dla zorganizowanych grup pracowniczych. Najlepsze ośrodki po kilku-kilkunastogodzinnym szkoleniu od razu organizują egzamin kwalifikacyjny – w oparciu o własną, powszechnie uznawaną Komisję Kwalifikacyjną. Taki tryb prowadzenia szkolenia praktykuje m.in. renomowany Ośrodek Szkoleniowy Galileum. Oddziały Galileum – jako jedyne w Polsce – na życzenie klienta informują o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie. Uzyskane uprawnienia są przekazywane odbiorcom w ciągu 24 godzin od ich uzyskania.

Uwaga! Ważność uprawnień ma ograniczony termin obowiązywania – wynosi on 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić. Jak jednak widać, procedura uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego SEP nie nastręcza trudności. Wymaga jedynie chęci i chwili wolnego czasu.

śr. ocena 4.5 / głosów 2