Wyburzanie

Wyburzanie budynku krok po kroku

Wyburzaniem nazywamy rozbiórkę budynku lub innej konstrukcji metodami mechanicznymi. Pojęcie rozbiórki wywodzi się z czasów, kiedy domy wyburzano wyłącznie przy użyciu siły własnych rąk. Dziś do rozbiórki możemy używać ciężkiego sprzętu budowlanego lub też materiałów wybuchowych. W pewnych sytuacjach jednak obiekty budowlane można wyburzać jedynie krok po kroku, klasycznymi metodami. Jak wówczas wygląda wyburzanie budynku?

Prawo budowlane i formalności w kontekście wyburzania budynku

O wyburzaniu niektórych budowli krok po kroku opowiadają nam specjaliści z firmy BUDOHIT Dariusz Tytoń z Katowic. Zanim jednak przejdziemy bezpośrednio do omawiania wyburzeń budynków od strony technicznej, warto wspomnieć o tym, co stanowi prawo budowlane oraz jakich formalności musimy dopełnić, zanim przystąpimy do prac. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym, pozwolenie na rozbiórkę nie jest konieczne tylko w dwóch sytuacjach:

  • gdy wysokość budynku lub budowli nie przekracza 8 m, a odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości obiektu, o ile nie jest to obiekt zabytkowy,
  • gdy wyburzany będzie obiekt, na którego budowę nie było wymagane zezwolenie.

Z formalnego punktu widzenia w obu wymienionych przypadkach konieczne jest jednak zgłoszenie rozbiórki właściwemu organowi. Jeśli konieczne jest uzyskanie pozwolenie na wyburzenie, czeka nas skompletowanie wielu dokumentów. To między innymi zgoda właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót, czy opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Wyburzenia budynków bez użycia ciężkiego sprzętu i materiałów wybuchowych

Wzrost cen działek powoduje, że coraz częściej są rozbierane budynki usytuowane w gęstej zabudowie miejskiej. Bliskie sąsiedztwo w stosunku do wyburzanego obiektu innych budowli niejednokrotnie wyklucza zastosowanie do jego rozbiórki ciężkiego zmechanizowanego sprzętu, a tym bardziej materiałów wybuchowych. W takich sytuacjach prace wyburzeniowe można prowadzić jedynie przy zastosowaniu ręcznych elektrycznych bądź hydraulicznych młotów i wiertarek oraz tarczowych i linowych pił do cięcia betonu, a także stali. Takimi stosunkowo prostymi narzędziami można z powodzeniem usuwać stropy, filary, ściany nośne oraz inne elementy konstrukcyjne budynków. Metody te, rzecz jasna są dosyć praco i czasochłonne, jednakże gwarantują odpowiednią stabilność wyburzanego obiektu, a tym samym nie stwarzają zagrożenia dla sąsiedztwa. Bardzo pomocnymi urządzeniami przy wykonywaniu tego typu prac są wyburzanie budynków kraków (automaty). Działają one podobnie jak samojezdne maszyny używane przez saperów do zabezpieczania ładunków wybuchowych. To małe gąsienicowe pojazdy sterowane zdalnie i uzbrajane w różnego rodzaju chwytaki, nożyce lub kruszarki. Mogą one działać nawet w bardzo wąskich i niewielkich pomieszczeniach i są szczególnie przydatne wszędzie tam, gdzie, z uwagi na zagrożenie zdrowia lub życia, ludzie nie powinni pracować. Roboty wyburzeniowe (automaty) znakomicie przyśpieszają wszelkie prace związane z rozbiórkami obiektów o większej kubaturze.

śr. ocena 5 / głosów 1