kierownik-budowy

Uprawnienia kierownika budowy a uprawnienia inspektora nadzoru

Wszelkie większe inwestycje budowlane wymagają obecności tych dwóch doświadczonych specjalistów: kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy z tych uczestników procesu budowlanego ma swoje uprawnienia i obowiązki, które warto poznać. Tym bardziej, jeśli planują Państwo budowę domu lub inne poważne prace budowlane.

Inwestor jest tą osobą, która decyduje o wyborze i zatrudnieniu kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.  Zakres ich kompetencji reguluje m.in. Prawo Budowlane. Inwestycją może być np. budowa domu jednorodzinnego, ale też budowa biurowca, drogi czy fabryki.

Kierownik budowy – nieodzowny na każdej budowie

Zgodnie z obowiązującym prawem każda inwestycja budowlana, choćby była to tylko budowa garażu, wymaga zatrudnienia kierownika budowy. To on jest tą osobą, która kieruje pracą na budowie oraz prowadzi dokumentację prowadzonych robót. Do uprawnień i obowiązków kierownika budowy należy również zapewnienie m.in. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, pilnowanie terminów i budżetu. Kierownik budowy na bieżąco współpracuje z inwestorem. To na kierowniku spoczywa odpowiedzialność za to, by prace budowlane przebiegały bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem projektu oraz, oczywiście, zgodnie z obowiązującym prawem. Warto podkreślić, że kierownikiem budowy może być tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami, która przynależy do  Izby Inżynierów Budownictwa. Przy poszukiwaniu odpowiedniego kandydata na to stanowisko warto też zwrócić uwagę na jego doświadczenie i rzetelność. W końcu to m.in. od jego zaangażowania zależy, czy budowa Państwa wymarzonego domu przebiegnie pomyślnie.

Inspektor nadzoru – kiedy potrzebny?

W odróżnieniu od kierownika budowy zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest obowiązkowe w przypadku mniej skomplikowanych inwestycji takich jak budowa domu jednorodzinnego. Warto zdecydować jednak się na ten krok, jeśli zależy Państwu by Wasze interesy jako inwestora były odpowiednio reprezentowane na placu budowy. Inspektor budowy powinien mieć odpowiednią wiedzę na temat obwiązującego prawa budowlanego, przebiegu poszczególnych etapów budowy, może również na życzenie inwestora kontrolować dane przedsięwzięcie od strony finansowej. Inspektor powinien bacznie obserwować prowadzone prace i zwracać uwagę na wszelkie uchybienia. Jeśli nie mają Państwo czasu lub ochoty na osobiste doglądanie budowy, zatrudnienie inspektora nadzoru będzie najlepszą decyzją. Co warte podkreślenia, dobrych kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru budowlanego mogą Państwo znaleźć w jednej firmie – np. spółce BAKS z Katowic – ale oczywiście te funkcje są rozdzielne i nie może ich obu pełnić na danej budowie ta sama osoba.

śr. ocena 5 / głosów 6