zakladowa kontrola produkcji

Rola systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładach produkujących wyroby budowlane

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne w branży budowlanej powinno dążyć do maksymalizacji jakości wytwarzanych przez nie towarów. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia finansowego, ale również prawnego – producenci są zobowiązani do dostarczania produktów spełniających wymagania norm i, przede wszystkim, bezpiecznych dla ostatecznego odbiorcy. Do utrzymania jakości produktu na niezmiennym, wysokim poziomie, niezbędne jest wprowadzenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Czym jest system Zakładowej Kontroli Produkcji?

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP, z ang. Factory Production Control, FPC) jest formą stałej, wewnętrznej kontroli jakości produkcji, prowadzonej przez producenta. Wszystkie jej elementy – w tym wymagane przepisami prawa oraz założone przez producenta – powinny zostać udokumentowane, a następnie wdrożone, nadzorowane i systematycznie zapisywane. Wprowadzenie systemu ZKP pozwala na zrozumiałą i jednolitą interpretację otrzymanych wyników badań, a wdrożone procedury produkcyjne – na chroniczne utrzymanie jej jakości i parametrów. Wprowadzenie systemu jest od roku 2004 obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją materiałów budowlanych – na podstawie otrzymanych w jej ramach wyników przeprowadzana jest ocena zgodności produktu z aktualnymi normami.

Czy kontrola produktu spoczywa tylko na producencie?

Mimo, że każdy producent w branży budowlanej jest zobligowany prawnie do ustanowienia systemu ZKP w swoich zakładach, to prawo nie nakłada na niego obowiązku zatrudnienia własnych pełnomocników, auditorów czy laborantów. Na rynku funkcjonują prywatne laboratoria budowlane i drogowe, które oferują producentom outsourcing procesów kontrolnych. Jedną z firm, specjalizujących się w dostarczaniu tego typu usług jest ogólnopolska sieć laboratoriów BARG. W jej ofercie znajdziemy między innymi:

  • Opracowanie i wdrożenie księgi zakładowej kontroli produkcji
  • Przygotowanie do certyfikacji zakładu produkcyjnego
  • Badania produktu w trakcie produkcji i rozładunku oraz badania typu
  • Projektowanie receptur mieszanek betonowych, zarówno tych przeznaczonych do produkcji ciągłej, jak i zastosowań specjalnych – przed wdrożeniem receptury gotowy produkt jest badany w celu wyeliminowania jego wad i uzyskania optymalnego wyniku
  • Doradztwo w kwestiach produkcji mieszanek betonowych, ich transportu oraz wbudowywania.
  • Diagnostykę budowlaną już po ukończeniu procesu produkcji
  • Prowadzenie szkoleń dla pracowników Zakładowej Kontroli Produkcji
śr. ocena 5 / głosów 3