beton

Rodzaje betonu stosowane w budownictwie

Otaczają nas budynki różniące się wielkością, kształtem, masą i konstrukcją. Wszystkie te budowle łączy jedna substancja – beton. Beton jest spoiwem wszystkich składowych elementów budynku, które daje architektom niemal nieograniczone możliwości. Dobieranie konsystencji substancji według potrzeb, umożliwia przeniesienie każdej konstrukcji z papieru na budowę.

Charakterystyka i składniki betonu

Beton to substancja wykorzystywana na każdym placu budowy. Kompozyt składający się ze spoiwa hydraulicznego, kruszywa, wody i dodatkowych preparatów. Spoiwo, czyli cement, po wymieszaniu z wodą tworzy zaczyn, który w wyniku fizyko-chemicznej reakcji twardnieje i doprowadza do związania mieszanki. Woda zapewnia wiązanie cementu oraz odpowiednią konsystencję. Kruszywo, czyli piasek lub żwir, ma charakter wypełnienia, a jego frakcje dopierane są w zależności od rodzaju betonu. Dodatkowe komponenty dodawane są według potrzeb.

Ewolucja betonu

Przez wiele lat nie dostrzegano potrzeby wprowadzania dodatkowych składników do betonu, gdyż pełnił on swoją funkcję w naturalnej konsystencji. Z czasem jednak producenci zaczęli tworzyć i promować różne rodzaje betonu. Kompozyt rozwijał swoje właściwości pod wpływem domieszek chemicznych i dodatkowych minerałów. Zmieniał się skurcz, płynność oraz urabialność substancji. Różnorodne stały się także cechy techniczne, redukcja ciężaru, czasu wiązania i stopień zbrojenia. Rozpoczęto tworzenie różnych rodzajów betonu adekwatnych do wymagań.

Beton samozagęszczalny

Cechą charakterystyczną mieszaniny jest brak potrzeby mechanicznego wibrowania, gdyż powietrze z mieszaniny odprowadzane jest pod wpływem siły wyporu. Beton wyróżnia się konsystencją i urabialnością, warto jednak pamiętać, że musi szybko i dokładnie wypełnić formę.

Beton ze zbrojeniem rozproszonym

Ten rodzaj betonu jest określany mianem włókobetonu, ponieważ w jego strukturze znajdują się równomiernie rozproszone włókna stalowe, polipropylenowe oraz szklane mikro-zbrojenie. Substancja charakteryzuje się się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie, ogień, korozję oraz nagłe zmiany temperatury. Ponadto jest bardzo sprężysta, elastyczna i lepiej zagęszczona.

Beton samopoziomujący

Substancja stworzona jest w celu zalewania podkładów podłogowych. Po wylania szybko i dokładnie rozpływa się po podłożu, a jego górna powierzchnia niweluje się pod wpływem działania siły ciężkości. Wyróżnia się dużą płynnością, dzięki czemu substancja po stwardnieniu jest bardzo gładka i nie wymaga zacierania.

Beton lekki

Jak sama nazwa wskazuje ten rodzaj betonu wyróżnia się niebywałą lekkością, która nie przekracza 2000 kg/m3. Właściwość ta sprawia, że beton sprawdza się jako warstwa wyrównawcza w czasie renowacji oraz wykuwania powierzchni o dużym spadku. Można ją wykorzystać wszędzie tam, gdzie tradycyjne mieszaniny okazują się zbyt masywne.

Projektanci tworzą nowe modele i przelewają na papier coraz bardziej innowacyjne pomysły. Tradycyjny beton nie podobałby wymaganiom współczesnych projektantów, dlatego producenci zaczęli tworzyć nowe rodzaje betonów. Substancje, które mogą scalić najróżniejsze elementy tworząc tym samym różnorodne budowle. Wszelkie odmiany betonu dostępne są w sklepie Hybrydowa w Warszawie.

śr. ocena 5 / głosów 3