Rodzaje badań geotechnicznych

Prace budowlane są poprzedzone badaniami geotechnicznymi. Dają wiedzę na temat podłoża. Pozwalają określić jego właściwości i ocenić, czy nadaje się ono pod inwestycję i jakich prac przygotowawczych wymaga. Dzięki rezultatom badań geotechnicznych można zorientować się, jakie mogą być problemy z gruntem – i uniknąć ich. Oto rodzaje badań geotechnicznych.

Badania laboratoryjne gruntów

Badaniami gruntów zajmują się wyspecjalizowane firmy geoinżynieryjne. Jedną z nich jest www.barg.pl. W swojej ofercie ma ona m.in. badania laboratoryjne gruntów. Są one prowadzone na niewielkiej próbce gleby w oparciu o Polską Normę budowlaną. Pozwalają ograniczyć kosztowne badania terenowe z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Do badań laboratoryjnych zalicza się np. badanie Proctora, określające wilgotność optymalną gruntu. Oprócz tego wśród badań laboratoryjnych dostępne są: analiza sitowa i aerometryczna, oznaczenie wskaźnika piaskowego, a także seria badań gruntu w celu ustalenia jego przydatności do robót ziemnych. Ponadto do badań laboratoryjnych zaliczyć można: badanie wskaźnika zagęszczenia (metodą cylinderków i objętościomierza), badania CBR i IPI, oznaczanie wytrzymałości na ściskanie oraz mrozoodporności, a wreszcie określanie przydatności kruszywa do podbudów oraz gruntu i kruszywa do stabilizacji cementem.

Badania polowe gruntów

Badania polowe gruntów przeprowadza się w miejscu planowanej inwestycji i służą one do określania tych parametrów, których nie da się zbadać laboratoryjnie. Ponieważ badania polowe wykonywane są na „żywym organizmie”, nie zaś na ograniczonych ilościowo próbkach, dają one pełny obraz stanu podłoża i odkrywają głębokie warstwy gleby.

Do badań polowych gruntu zalicza się: wiercenia mechaniczne obrotowe przy użyciu ślimaków zwykłych i przelotowych, sondowanie próbnikiem przelotowym RKS, wiercenia penetracyjne, wiercenia ręczne rurowane, sondowania różnego typu oraz ścinania gruntów in situ.

Badania gruntów, zarówno laboratoryjne, jak i polowe, są nieocenioną pomocą. Wiedza dzięki nim uzyskana sprawia, że prace budowlane są sprawniejsze, bardziej przewidywalne, a dzięki temu tańsze i bezpieczniejsze.

śr. ocena 5 / głosów 3