konserwacja-dzwigow

Prawidłowe przeglądy i konserwacja urządzeń dźwignicowych

Regularne przeglądy stanu technicznego oraz prawidłowa konserwacja urządzeń dźwignicowych to wymóg konieczny dla zachowania pełnego bezpieczeństwa podczas pracy z ich wykorzystaniem oraz dla utrzymania ruchu przebiegającego z wykorzystaniem tych maszyn, które możemy zaliczyć do urządzeń transportu bliskiego, a więc m.in. dźwigów, żurawi, suwnic itp.

Wymóg przeprowadzania przeglądów technicznych urządzeń dźwignicowych, które objęte są pełnym i ograniczonym dozorem, na eksploatujące je osoby nakładają odpowiednie przepisy prawne – zaznacza nasz rozmówca z gdańskiej firmy HELIOS, zajmującej się serwisem urządzeń dźwigowych.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi nie tylko poważnymi konsekwencjami w postaci uszkodzenia sprzętu, ale także karami nakładanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rodzaje przeglądów urządzeń dźwignicowych

Przeglądy techniczne urządzeń dźwignicowych możemy podzielić na 3 podstawowe typy: odbiorcze, okresowe i doraźne. Techniczne badanie odbiorcze przeprowadza się na fabrycznie nowym urządzeniu i na jego podstawie wydaje się decyzję o zezwoleniu na eksploatację. Badania doraźne, nazywane też nadzwyczajnymi, dzielą się na eksploatacyjne i kontrolne, wykonuje się je po awarii lub wypadku urządzenia, a zatem wynikają one z bieżących potrzeb.

Okresowe przeglądy urządzeń dźwignicowych

Przeglądy okresowe urządzeń dźwignicowych to badania przeprowadzane w toku eksploatacji i w terminach ściśle określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Podczas okresowego przeglądu technicznego urządzenia dźwignicowego sprawdza się, czy zrealizowane zostały zalecenia zawarte w protokole z poprzedniego badania i czy w dalszym toku eksploatacji nie powstały żadne nowe uszkodzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

Sprawdzana jest obecność oraz sprawność urządzeń zabezpieczających i ochronnych, a także czytelność napisów informacyjnych i instrukcji, które muszą znajdować się na urządzeniu. Na podstawie przeglądu specjalista podejmuje decyzję, czy wskazane są jakiekolwiek działania naprawcze.

Konserwacja urządzeń dźwignicowych

Prawidłowego przeglądu urządzenia dźwignicowego dokonują wyłącznie specjaliści legitymujący się uprawnieniami nadanymi przez UTB. Na podstawie przeprowadzonych badań, fachowiec sporządza raport, w którym zawiera wyniki przeglądu oraz zalecenia. Wśród zaleceń najczęściej znajdują się dokładne wskazówki co do wymaganych zabiegów konserwacyjnych. Dopiero pełen przegląd, wraz z wykonaniem konserwacji urządzenia dźwignicowego, zapewnia dalsze bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie maszyny.

śr. ocena 5 / głosów 5