Przedmiar robót jako część dokumentacji projektowej

Przedmiar robót jest ściśle związany z procesem inwestycyjnym. Opisano go szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004. Jest on inaczej dokładnym zestawieniem, które musi zawierać kilka niezbędnych informacji. Są to między innymi: wyliczenie ilości robót oraz wstępne przedstawienie kosztów pracy i materiałów, które pozwolą ustalić kosztorys przedsięwzięcia. Stąd nasuwa się pytanie: czy przedmiar robót jest konieczny?

Do czego służy przedmiar robót?

Dokument tego typu jest niezwykle pomocny dla osób, które chcą trafnie określić swoje wydatki związane z budową obiektu lub rozpoczęciem większego przedsięwzięcia. Wiele profesjonalnych firm oferuje usługę wykonania przedmiaru robót, który jest podstawą dla kosztorysu inwestorskiego oraz służy do kilku celów. Jakich?

  • Określa dokładną wartość robót budowlanych w kosztorysie inwestorskim. Gwarantuje to podstawę zabezpieczenia pieniędzy na realizację przedsięwzięcia.
  • Przekazany wykonawcom, ma być dokumentem niezbędnym do określenia ceny ofertowej.
  • Jest podstawą do rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.
  • W oparciu o niego można określić wykonanie konkretnych zakresów obowiązków zamówienia.

Dzięki niemu zyskujesz czarno na białym zestawienie wydatków, z którymi musisz się liczyć oraz wykaz koniecznych prac związanych z przedsięwzięciem. Ma to wpływ na określenie Twoich kosztów w zestawieniu z konkretnymi czynnościami przy budowaniu np. domu.

Przedmiar robót – kto zajmuje się jego wykonaniem?  

Rozpoczynając przedsięwzięcie – nieważne, czy jest do budowa domu, czy autostrady – warto zdecydować się na sporządzenie przedmiaru robót i profesjonalny nadzór. Polega on na sprawdzaniu, czy wybrany przez Ciebie wykonawca działa uczciwie i wykonuje prace zgodnie z projektem i zasadami budowlanymi. Właśnie w ten sposób nadzorujący weryfikuje takie rzeczy jak np. hydroizolacja fundamentów lub układ zbrojeń.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru jest ogromny – należy do tego również wychwytywanie usterek i kontrola ich usunięcia. Takie dopilnowanie spraw to gwarancja najwyższej jakości i bezbłędnego przebiegu budowy.

Przedmiar robót może być bez problemu sporządzony przez profesjonalną firmę, która sprawuje nadzór inwestorski nad budowami. Powyższe usługi świadczy np. firma INSBUD, zajmująca się też innymi usługami, w tym kierowaniem budową, odbiorami technicznymi budynków czy też inwentaryzacjami budowlanymi.

Przedmiar robót to dokładna część dokumentacji projektowej, która jest doskonałym rozwiązaniem dla odpowiedzialnych i przedsiębiorczych osób. Jeśli chcesz znać każdy koszt i usługę związaną z np. budową Twojego domu, zdecyduj się na taką usługę.

śr. ocena 5 / głosów 14