Projekt hali stalowej – podstawowe koncepcje projektowe

Rodzaj hali stalowej, jej wielkość oraz przeznaczenie warunkują wybór jednej z kilku koncepcji projektowych. Możemy tutaj wyróżnić m.in. budowę hali w oparciu o ramę portalową oraz konstrukcję kratownicową. Podstawowe koncepcje projektowe znajdują zastosowanie w przypadku jednokondygnacyjnych konstrukcji stalowych o różnorodnym przeznaczeniu. Najczęściej wykorzystywane są do budowy obiektów przemysłowych, handlowych i magazynowych.

Jakie są podstawowe koncepcje projektowe obiektów stalowych?

Hale stalowe to najczęściej jednokondygnacyjne obiekty o dużej powierzchni, których budowa wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań projektowych. Muszą one zostać dostosowane m.in. do wielkości hali, jej przeznaczenia oraz indywidualnych potrzeb inwestorów, które mogą obejmować np. podział przestrzeni obiektu na konkretne strefy o różnym przeznaczeniu. Podczas projektowania hal stalowych najczęściej korzysta się z trzech podstawowych koncepcji projektowych, czyli:

  • koncepcji konstrukcji ram portalowych,
  • koncepcji konstrukcji kratownicowych,
  • koncepcji konstrukcji belek podpartych na słupach.

Każda z powyższych koncepcji projektowych ma swoje wady i zalety oraz może być zastosowana na etapie projektowania różnych typów hal stalowych.

Hale stalowe to obiekty o różnorodnej wielkości oraz przeznaczeniu. Dopasowanie odpowiedniej koncepcji projektowej do potrzeb inwestora jest kluczowym elementem projektowania budynku oraz wpływa na jego funkcjonalność – wyjaśnia ekspert z firmy PROFIX z Krakowa.

Charakterystyka, wady i zalety trzech podstawowych koncepcji projektowych

Koncepcja konstrukcji ram portalowych

Konstrukcja obejmująca belki podparte na słupach to najprostsze z dostępnych rozwiązań projektowych, które posiada niestety pewne ograniczenia. Obejmują one m.in. wielkość wznoszonego w ten sposób obiektu. Stosowana rozpiętość belki podpartej na słupach to zazwyczaj około 20 metrów. Ze względu na budowę tego typu konstrukcji, niezbędne jest zastosowanie stężeń na dachu oraz elewacjach, co zapewni odpowiednią stateczność obiektu. Zaletą konstrukcji belki na słupach jest jej prostota, jednak ta koncepcja projektowa ma sporo wad. Należą do nich m.in. niewielka rozpiętość i konieczność zastosowania stężeń.

Koncepcja konstrukcji kratownicowych

Koncepcja projektowa oparta na ramie portalowej umożliwia zaprojektowanie obiektu jedno lub wielonawowego. Konstrukcja ta oparta jest na sztywnej ramie oraz połączeniach odpornych na zginanie i zapewniających stateczność w płaszczyźnie. Stateczność wzdłużną zapewnia odpowiednie stężenie dachowe. Stateczność poziomą można w tym przypadku osiągnąć, stosując odpowiednie stężenia na elewacji. Zaletą konstrukcji ramy portalowej jest przede wszystkim możliwość zaprojektowania obiektów o dużej rozpiętości oraz ich precyzyjnego dostosowania do indywidualnych potrzeb inwestora. Wadą w tym przypadku jest przede wszystkim odporność konstrukcji na stosunkowo małe obciążenia pionowe.

Koncepcja konstrukcji belek podpartych na słupach.

Koncepcja projektowa oparta na kratownicy uwzględnia zarówno stężenia dachowe, jak i stężenia pionowe na elewacjach. Dzięki możliwości zastosowania różnego typu kratownic możliwe jest zaprojektowanie hali o dachu, który cechuje znaczny lub niewielki spadek. Zaletą tego typu konstrukcji jest m.in. odporność na duże obciążenia i możliwość projektowania obiektów o bardzo dużej rozpiętości. Do wad zaliczamy tutaj dość duże koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu.

śr. ocena 0 / głosów 0