zuzel

Proces separacji żużla

Żużel jest bardzo szeroko wykorzystywanym produktem w przemyśle. Dzięki swoim właściwościom – wytrzymałości na ściskanie, ognioodporności i mrozoodporności – szczególne zastosowanie ma przy budowie dróg i autostrad. Jak uzyskuje się żużel i jak wygląda proces jego separacji?

Dwa podstawowe rodzaje żużla

Spalanie odpadów ma jedną bardzo wartościową zaletę – wytwarzany jest podczas nich żużel, który już dawno zaczął służyć jako podsypka do budowy dróg i ulic, a żelazo w nim zawarte odzyskiwano za pomocą magnesów i sprzedawano. Działalność hutnictwa żelaza przyczynia się do wytwarzania żużli wielkopiecowych oraz konwertorowych, czyli stalowniczych. Pierwsze z nich powstają w wielkim piecu w trakcie procesu redukcji metalicznego żelaza, a drugie – w trakcie wytapiania stali w konwertorze, czyli urządzeniu, w którym dochodzi do konwersji żelaza surówkowego w stal.

Na czym polega separacja żużla?

Dzisiaj separacja żużla to specjalny proces wykorzystujący nowoczesne urządzenia. Rozdrobnienie brył żużlu i uwolnienie z nich cennych metali odbywa się za pomocą kruszarki wstępnej. Są one kruszone za pomocą stalowych młotków zainstalowanych na wirującym wale, a po tej czynności kierowane na przesiewacze. Urządzenia te dzielą żużel ze względu na rozmiar, a poszczególne frakcje trafiają na separatory magnetyczne lub wiroprądowe, które separują aluminium, miedź, mosiądz, brąz, a także stal nierdzewną.

Jednym z największych producentów kruszyw sztucznych jest firma EkoProd sp. z o.o., która dostarcza swoje produkty do budowy dróg i autostrad na terenie kraju. Dostęp do kruszywa zawdzięcza kilku źródłom tego surowca pochodzącego z eksploatacji hałd znajdujących się na Śląsku. Do produkcji kruszyw wykorzystuje się m.in. żużel wielkopiecowy oraz stalowniczy. Wszystkie produkty poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości, co wpływa na wysoką jakość dostarczanych kruszyw.

śr. ocena 4.8 / głosów 4