Prace odwodnieniowe za pomocą pomp powierzchniowych

Pompy odwodnieniowe powierzchniowe mogą być wykorzystywane do odwadniania wykopów, pompowania betonitu, czyszczenia studni, opróżniania zbiorników z osadów ściekowych oraz wypompowywania wody z piwnic, garaży itp. Ich zaletami jest wysoka wydajność i prosta obsługa.

Charakterystyka pomp odwodnieniowych powierzchniowych

Pompy odwodnieniowe powierzchniowe to urządzenia bardzo wszechstronne pozwalające na szybkie usunięcie zalegającej wody. Są przeznaczone do pompowania wody zanieczyszczonej, zawierającej części stałe (przy czym maksymalna średnica zanieczyszczeń nie powinna przekraczać 30-40 mm – w zależności od modelu pompy).

Z tego rodzaju urządzeń korzystają m.in. przez służby ratownicze, firmy geologiczno-inżynieryjne i budowlańcy, mogą być także stosowane na statkach morskich. Najważniejszymi parametrami pomp odwodnieniowych są: maksymalna wydajność pompowania, maksymalna wysokość ssania i wysokość podnoszenia. Ze względu na specyfikę warunków pracy, większość pomp odwadniających to urządzenia spalinowe. W odróżnieniu od pomp elektrycznych, mogą być przenoszone bez żadnych ograniczeń i nie wymagają doprowadzenia źródła zasilania, co w wielu miejscach jest po prostu niemożliwe.

Projektując instalację odwodnieniową, należy pamiętać, żeby dopasować ilość i wydajność pomp do warunków gruntowych oraz wielkości wykopu (albo miejsca pracy). Jeżeli wybierzemy urządzenia pracujące zbyt szybko, może dojść do sytuacji, gdy wskutek nagłego przerwania pompowania zaistnieje ryzyko uszkodzenia pompy.

Odwadnianie wykopów

Pompy odwodnieniowe powierzchniowe doskonale sprawdzają się do odwadniania niewielkich powierzchniowo wykopów, prowadzonych w gruntach stabilnych, o małym napływie wody. Dzięki nim, można zmniejszyć poziom wody bezpośrednio z wykopu, konieczne do tego jest jednak stałe i nieprzerwane pompowanie.

Jeżeli chcemy przeprowadzić pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, możemy to zrobić tylko w gruntach piaszczystych i spoistych. W przeciwnym wypadku będzie ono nieskuteczne niebezpieczne–  radzi pracownik firmy geologiczno-inżynieryjnej GEOTEST.

 

Innymi skutecznymi sposobami odwadniania, poza pompami powierzchniowymi, są tak zwane igłofiltry oraz studnie depresyjne. Igłofiltry to rozwiązanie do długotrwałego osuszania wykopów budowlanych. Często uwzględnia się je już na etapie projektowania i tworzenia kosztorysu inwestycji. Sam igłofiltr to przewód rurowy o niewielkiej średnicy. W dolnej części jest zakończony filtrem szczelinowym lub siatką filtracyjną.

śr. ocena 0 / głosów 0