plany budowy domu

Pozwolenie czy zgłoszenie? Formalności przed budową domu

Budowa domu to spore przedsięwzięcie, które wiąże się z wieloma formalnościami. Trzeba zacząć oczywiście od znalezienia i kupna działki budowlanej, która będzie nam odpowiadała. Po zakupie wymarzonej działki pora na budowę, więc trzeba zdobyć pozwolenie. Okazuje się jednak, że dzięki ostatnim zmianom Prawa Budowlanego nie zawsze jest konieczne zdobycie pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie budowlane

Prawo Budowlane od czasu powstania było już wiele razy nowelizowane. Jedną z ostatnich zmian jest zastąpienie pozwolenia na budowę zgłoszeniem budowlanych dla obiektów wyszczególnionych w ustawie. Wśród tych obiektów znajdują się także domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania nie będzie wykraczał poza działkę. Obszar oddziaływania jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie o prawie budowlanym:

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z nowymi przepisami obszar oddziaływania wyznacza projektant. I jeśli obszar oddziaływania nie będzie wykraczał poza działkę, wtedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę tylko zgłoszenie budowlane.

W takiej sytuacji formalności są prostsze niż przy konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – tłumaczy ekspert z firmy Inland Bimo property.

Na początku należy złożyć wniosek o zgłoszenie budowy w miejscowym starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Wniosek możemy znaleźć w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Załączniki są takie same jak do zgłoszenia o pozwolenie na budowę, jednak czas oczekiwania jest znacznie krótszy, ponieważ jest do 21 dni, a nie do 65. Należy również określić planowany czas rozpoczęcia robót. Odpowiedź na takie zgłoszenie to tzw. milcząca zgoda lub wniesienie sprzeciwu. Jeśli nie ma sprzeciwu, możemy rozpocząć prace.

Pozwolenie na budowę

Gdy obszar oddziaływania wykracza poza teren działki pod budowę domu, oznacza to konieczność ubiegania się o pozwolenie na budowę. Należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę do miejscowego starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu, wymagane załączniki są takie same jak do zgłoszenia, czyli:

  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych
  • Warunki techniczne od dostawców mediów
  • Cztery egzemplarze projektu budowlanego razem z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami
  • Decyzja o warunkach zabudowy
  • Wypis z rejestru gruntów dla swojej i sąsiednich działek

We wniosku należy zawrzeć dane inwestora, rodzaj inwestycji, adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości. Na wydanie pozwolenia będziemy czekać do 65 dni od wydania wniosku. Jeśli otrzymamy pozwolenie na budowę, będzie ono ważne 3 lata.

śr. ocena 5 / głosów 1